Všetkým sympatizantom a podporovateľom pasívnych domov! Využite možnosť adresne poukázať 2% z dane – pomoc, ktorá Vás nič nestojí. Informujte aj rodinu, priateľov, známych…

Začiatok roka je časom podávania daňových priznaní a s tým je znovu spojená možnosť darovať 2% z dane. Aj tento rok je možné priamo iEPD poskytnúť časť dane, ktorá by inak pripadla štátu. Z tohto dôvodu by sme chceli poprosiť o podporu – či už Vás priamo alebo niekoho z Vášho okolia. Ide o minimálnu námahu, no v skutočnosti veľkú pomoc.

Podporte Inštitút pre energeticky pasívne domy, pretože:

  • Vašimi 2 % prispejete k popularizácii výstavby energeticky úsporných stavieb a ich stále ľahšej dostupnosti pre Vás a Vaše deti,
  • Vaše 2% nám umožnia iniciovať v širšej mierke rozvoj technológií a riešení pre pasívne domy, ktoré sú novou generáciou stavieb,
  • od roku 2020 sa budú musieť aj na Slovensku stavať v tomto štandarde všetky nové budovy,
  • Vaše 2 % nám pomôžu odborne vyškoliť ďalších projektantov a propagátorov pasívnych domov, ktorí možno nakreslia“ aj ten Váš nový vysnívaný dom,
  • portál www.zelenarchitektura.sk je prevádzkovaný pod záštitou iEPD.

Kto môže poukázať percentá z dane?

Každý, kto za rok 2011 platil daň z príjmov, a to:

1. 2% …… Fyzická osoba, ktorá poberala príjmy
a. zo závislej činnosti – zamestnanec;
b. z podnikania podľa osobitných predpisov – zo živnosti, a pod.

2. 1,5%…. Právnická osoba podávajúca daňové priznanie k dani z príjmov

Čo je potrebné urobiť?

1. U osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pomere vyžiadať u zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011“ (nepotrebujú osoby, ktoré podávajú daňové priznanie „A“ alebo „B“ samostatne na Daňovom úrade).
Vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zo zaplatenej dane…“ Tlačivá sú k dispozícii na www.rozhodni.sk
POZOR! Zamestnanci podávajú Vyhlásenie spolu s Potvrdením na ich miestne príslušný daňový úrad, teda podľa miesta bydliska FO, najneskôr však do 30.04.2012.

2. U fyzickej alebo právnickej osoby podávajúcej daňové priznanie je potrebné vyplniť len daňové priznanie. Na účely poukázania zaplatenej dane je v každom tlačive daňového priznania osobitná časť, kde sa uvedú požadované údaje.

Informácie potrebné na darovanie 2% dane pre iEPD

NÁZOV: Inštitút pre energeticky pasívne domy
IČO: 31809944
PRÁVNA FORMA: občianske združenie
SÍDLO: Líščie údolie 68, 841 04 Bratislava
BANKOVÉ SPOJENIE: Tatra banka, a.s., Bratislava
ČÍSLO ÚČTU: 2622013577/1100

Detailné informácie môžete získať na www.rozhodni.sk.
Za vašu podporu Vám už vopred ďakujeme.