Víkendový dom navrhujeme ako jednopodlažnú jednoduchú-elementárnu hmotu so šikmou strechou, otvárajúcu sa smerom k vodnej nádrži Domaša.

Organizácia klientom požadovaného programu je navrhovaná ako lineárna, čo rezultuje do lichobežníkového pôdorysu, kde v užšej ortogonálnej časti sú situované tri izby tvoriace nočnú časť. Denná časť- obytná hala so stolovaním, kuchyňou a hygienickým zázemím, je lokalizovaná v rozširujúcej sa časti lichobežníkového pôdorysu.

 

Rozšírenie pôdorysu zabezpečuje priestorové uvoľnenie a stúpajúca šikmá rovina prestrešenia zabezpečuje obytnej hale dominantné postavenie. Obytná hala sa veľkorysým zasklením otvára na terasu a k hladine vodnej nádrže. Izby nočnej časti sa vertikálnymi perforáciami otváraju identickým smerom a majú priamy prístup na čiastočne prestrešenú terasu.

 
Vonkajší obal chaty s výnimkou jej juhozápadnej „tváre“ predstavuje pevnú schránku stvárnenú titanzinkovým plechom na streche rovnako jako na fasádach. Juhozápadná fasáda,“tvár“ ktorou sa objekt pozerá na vodnú hladinu je riešená ako kombinácia zasklených plôch a dreveného obkladu. Izby nočnej časti presvetľujú otváravo-sklopné zasklené steny opatrené posuvnými drevenými okenicami, ktoré majú okrem bezpečnostnej aj tieniacu funkciu.

Chata PI - Pohľady, rez

Chata PI – Pohľady, rez

Chata PI - Pôdorys

Chata PI – Pôdorys

Chata PI - Situácia

Chata PI – Situácia

zerozero / www.zerozero.sk
autor: Irakli Eristavi, Silvia Šillová, Pavol Šilla, Milan Vlček / realizácia: 2010-2011