Súťaž ‘$300 House’ – návrh konceptu lacného domu za 300 dolárov pre rozvojové zeme vyhral návrh Josepha Sandyho nazvaný ‘Hybrid House’, teda hybridný dom. Sandy vypracoval zaujímavý nápad ako integrovať recyklované, lacné alebo prírodné materiály na jednoduché, efektívne a dôstojné domovy.

Hlavnými stavebnými materiálmi pro Sandyho dom za 300 dolárov je preglejka, vlnitý plech a zemina. Dom je postavený z ľahkého dreveného rámu. Stlačená zemina vytvára stavebné bloky, ktoré poskytujú tepelnú izoláciu. Výmena vzduchu má prebiehať prirodzeným krížovým vetraním bez nutnosti klimatizácie, regulovateľná drevenými okenicami. Strecha z vlnitého plechu je stáročiami preverená vec. Navyše jednoducho odvedie dažďovú vodu do odkvapu odkiaľ ju možno zbierať do centrálnej nádrže.

Sandyho design ukazuje, ako môžu byť veci bežne používané v slumoch premenené na efektívnejšie, pomocou recyklácie a zmeny ich účelu. Tvrdí, že na základe tohto postupu by cena domu mohla byť dokonca nižšia než 100 dolárov.

Týmto ale jeho koncept nekončí. Navrhuje, aby podobné jednoduché príbytky boli budované v komunite, okolo centrálnych dvorov. Tie by potom mohli poskytovať spoločné zázemie ako solárny panel, varič, solárny ohrev vody, čističku vody, nádrž s vodou a podobne.

Pre úspešný rozvoj každého väčšieho sídla ako je mesto sú dôležité ulice. Sandyho Hybrid House je prispôsobený tomu, aby ulice ľahko vytváral. Tie potom môžu slúžiť ako verejný doplnok vnútorného priestoru, kde možno zriadiť napr. malý obchod.

Súťaže $ 300 House sa ale zúčastnilo viac súťažiacich. Všetky práce si ich môžete prezrieť na oficiálnej stránke.

Fotky: Joseph Sandy

Zdroj: www.inhabitat.com