Knižnica a kultúrne centrum, viacpodlažná verejná budova v nórskom meste Vennesla, slúži ako priestorové prepojenie medzi existujúcim komunitným domom, centrom výučby a verejným námestím. Jeho dizajn je priamym výsledkom synergického prepojenia štruktúr, prejavujúcich sa ako séria postupne posunutých rebier, ktoré vytvárajú nosnú štruktúru, nábytok a sklad technických zariadení.

Zameraná na vytváranie príjemného verejného priestoru, prináša knižnica mestský život do a cez budovu. Veľká sklenená fasáda slúži ako otvorené rozhranie medzi interiérom a hlavným námestím. Mestská lodžia poskytuje chránené vonkajšie posedenie pre návštevníkov. Za účelom zníženia energetických potrieb všetkých troch budov boli využité obe dlhé fasády už existujúcich stavieb na zníženie celkovej plochy vonkajších stien. Všetky nové steny, podlahy a strecha boli postavené v energeticky šetrnom štandarde.

    

Na pokrytie špecifických funkčných požiadaviek rôznych oddelení knižnice, definuje vnútornú dispozíciu 26 štrukturovaných rebier. Súkromné výklenky pre čítanie sú generované medzi nosníkmi, s regálmi a odkladacími priestormi zabudovanými v ich štruktúre, ako priame pokračovanie zvlnených rebier. Geometriu strechy tvoria ostré uhly a rohy, kontrastujúce s ekologickou estetikou interiéru.

   

  

Zdroj: www.designboom.com

Foto: Emile Ashley