Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa, Prešovský samosprávny kraj
Vás srdečne pozývajú na výstavu architektúry a dizajnu

Pozdrav zo Škandinávie

Sami Rintala – Dagur Eggertsson – Samuli Naamanka
+ projekt premostenia obce Sulín – Zegiestow

29.02.2012 – 31.03.2012

Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni
vernisáž a prednáška: 29/02/2012 o 17.00
kurátori: Anna Dragannová a Rastislav Udžan

výstava sa uskutoční s podporou autorov projektu ‘TAKE NORD SHAPE’
Nicol Gale, Daria Křivinková a Rostislav Koryčánek z Domu umenia v Brne

Škandinávia sa stala obchodnou značkou s referenciou, akú ma snáď len Swiss made.
Netýka sa to iba vyspelosti komunikačných technológii, dopravných prostriedkov, vybavenosti domácnosti či zimných športov. Aj keď sa o ich jedinečnosti a superlatívoch vo všeobecnosti vie, stále je pri ich interpretácii a prípadnej inšpirácii hlboké vedomostné vákuum. Technologická vyspelosť je prepojená so spoločenskou štruktúrou. Korene tejto severskej individuality môžeme hľadať v histórii jednotlivých krajín, kultúrnych danostiach a špecifickosti prírodných a klimatických podmienkach. Uvedomelá citlivosť k prírode vytvára akýsi prírodzený korektív, ktorý formuje základné ideové prístupy systematicky aplikované do každodenného života. Tvorí jednu zo škandinávskych charakteristík, ktorá má najhmotnejší prejav v kultúre architektúry a dizajnu.

Výstava pozdrav zo Škandinávie predstavuje individuálne prejavy troch tvorcov, ktorí túto obecne platnú charakteristiku potvrdzujú. Výstava prezentuje diela malej mierky, tvorené so silnou spätosťou k lokálnemu prostrediu, v niektorých aspektoch až odhmotnené od klasického chápania a interpretácie architektúry. Jej najväčším kladom je však fakt, že je tvorená v dialógu, vzájomnej participácii a ochote zapojených strán vytvoriť dobrú vec. Je názorným príkladom prístupu k architektúre, ktorej výsledkom je kvalitné dielo.

Samuli Naamanka je dizajnér a technologický inovátor. Sami Rintala a Dagur Eggertsson tvoria autorskú dvojicu pohybujúcu sa medzi výtvarným umením a architektúrou. Každý z nich je na medzinárodnej scéne výraznou a rešpektovanou osobnosťou. Stará Ľubovňa sa zhosťuje premiéry tejto výstavy v rámci Slovenska. Súčasťou výstavy je taktiež prezentácia projektu cyklistického premostenia obce Sulín a Zegiestow z rúk prešovského architektonického týmu zerozero. Cieľom je poukázať, že kvalitnú stavbu v duchu severskej tradície je možné zrealizovať aj na Slovensku.

Rastislav Udžan

Sami Rintala (1969)

V roku 1999 dokončil štúdium architektúry v Helsinkách (profesor Juhani Pallasmaa).
Spolu s Marco Casagrande založili štúdio Casagrande & Rintala (1998-2003). Spoločne vytvorili pri príležitosti umeleckých prehliadok a workshopov mnoho kritikou ocenených architektonických inštalácii po celom svete. Od roku 2008 spolupracuje s islandským architektom Dagur Eggertsson (Rintala Eggertsson Architects) v nórskom Oslo a Bodo. Vo svojich prácach prezentujú architektúru s kritickým pohľadom k spoločnosti a prírode. Architektúru stavajú do pozície multidisciplinárneho prelinania profesii a odborov. Tvorbou postavenou na narativite a konceptualnosti prirodzene nadväzujú na priestor, svetlo, materiálové špecifiká a ľudské telo. Architekt akademicky pôsobí na školách architektúry AHO (Arkitekthhogskolen) v Oslo a NTNU Trondheim.

  

Dagur Eggertsson (1965)

V roku 1992 dokončil štúdia architektúry v Oslo. Spolupracoval s architektkou Vibeke Jenssen (NOIS Architects). V roku 1996 dokončil postgraduálne stúdium na škole architektúry v Helsinkách (pod vedením Juhanni Pallasmaa). Súbežne s architektonickou praxou vyučuje architektúru v Nórsku, Švédsku a na Islande.

Samuli Naamanka (1969)

V roku 2000 vyštudoval grafický dizajn v Rovaniemi a neskôr bytový a nábytkový dizajn v Helsinkách. Všestranný dizajnér citlivo kombinujúci zvolený formálny slovník s kreatívnymi technologickými inováciami. Venuje sa environmentálnemu dizajnu a je priekopníkom vo vývoji betónových produktov (farbenie betónu, technológia aplikácie grafického vzoru na betón). V roku 2004 dostal stavebnú cenu od fínskej nadácie Julkisivuyhdistys (grafické spracovanie betónu) a v roku 2005 cenu SIO ako nabytkový návrhár roku. Posledné ocenenie získal v roku 2008 (Nordiska Design Prize).

Informácie o výstave: samulinaamanka.com
Rastislav Udžan rintalaeggertsson.com
+420 608 650068 (CZ) zerozero.sk
xaudzan@stud.fa.vutbr.cz