Modulárna a demontovateľná high-tech kaviareň zo slamených balov slúži ako učebná pomôcka pri navrhovaní budov s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Kaviareň od Hewitt Studios pozostáva z priestoru na sedenie s vyše 100 miestami, z renovovanej kuchyne a kaviarenskej terasy pre univerzitný kampus Holme Lacy na Herefordshirskej technickej univerzite. Prístavba má slúžiť ako „učebná pomôcka miestneho college pre navrhovanie budov s minimálnym dopadom na životné prostredie“.

Architekti na svojej stránke zhŕňajú charakteristiku budovy do nasledovných bodov:

  • Demontovateľnosť: Budova má byť po 15 rokoch fungovania rozobratá a všetky jej časti znovu použité alebo recyklované.
  • Nosná konštrukcia s minimálnym dopadom na životné prostredie: Pozostáva z prefabrikovanej nosnej drevenej rámovej konštrukcie Modcell na základových pätkách.
  • Miestne materiály: Cédrové drevo, vegetácia strechy a izolácia z bioslamy majú byť vypestované a zožaté v blízkosti školy.
  • Jednoduché konštrukčné spoje: Drevená konštrukcia bola navrhnutá tak, aby sa dala zložiť a rozložiť aj iba čiastočne kvalifikovanou pracovnou silou. Zamestnanci školy a študenti pomáhali stavať konštrukciu vrátane zmontovania rámov a vysadenia rastlín do zelenej steny.
  • Nízka uhlíková stopa: Budova minimalizuje šedú energiu a energiu počas prevádzky – je veľmi dobre izolovaná, funguje na princípe získavania pasívnej energie a vyrába lokálnu solárnu a veternú energiu.
  • Učebná pomôcka: Postgraduálni študenti sú zapájaní do výskumov a zároveň majú možnosť testovať na budove nové environmentálne technológie. Grafici z Ilovedust vytvorili na stene názornú grafiku, ktorá zobrazuje vzťah budovy k životnému prostrediu.

 

Na ArchDaily popisujú autori budovu podrobnejšie: Rozhodli sme sa pre prefabrikovanú konštrukciu, aby sme sa vyhli rôznym zdržaniam a nepriaznivým vplyvom na stavbe. Použili sme nosný panelový systém Modcell. Panely boli zmontované v rámci LETsystému študentami Nottinghamskej univerzity a zamestnancami našej kancelárie v jednej z vysunutých budov školy. Slamené baly boli narezané na farme patriacej škole – odrezky boli kompostované alebo využité ako zvieracia podstielka. Rámy boli vyrobené z odrezkov drevárskeho priemyslu. Vytvorený odpad bol minimálny, pretože každý panel bol presne vyrezaný z vačších kusov pomocou počítačom riadeného zariadenia a všetok odrezky boli znovu využité v podnikovom kotli na biomasu. Odrezky z alumínia a ocele boli minimalizované vďaka premyslenému návrhu, zbytky, ktoré sa vyskytli boli zozbierané a recyklované v zberných surovinách.

 

  

Preklad: Anna Nemcová

Zdroj: www.treehugger.com

Fotky: © Paul Young/ Hewitt Studios