Vzdelávanie pre lídrov na poli udržateľnej výstavby

Na apríl 2012 pre vás skGBC pripravil pilotný modul z novej vzdelávacej série pre všetkých, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať k oblasti udržateľnej výstavby.

24. APRÍLA, od 9.00

Celodenný seminár “Princípy navrhovania zelených budov” vedie skúsený španielsky architekt Emilio M. Mitre s vyše 20-ročnými skúsenosťami z navrhovania udržateľných stavieb predovšetkým v Španielsku ale aj v ďalších krajinách, ako aj vzdelávaním z rámci siete Svetovej rady pre zelené budovy. Využite túto zriedkavú možnosť, ak sa chcete v budúcnosti podieľať na projektoch zelených budov – získate potrebný rozhľad a komparatívnu výhodu na trhu.

Profesionálny životopis E.M.Mitre (v AJ)

Viac o profesionálnych skúsenostiach a konkrétnych projektoch lektora nájdete na stránke architektonickej kanclárie Alia, ktorú vedie E. M. Mitre

Seminár, ako aj celá vzdelávacia séria Green Building Professional SK, sú určené pre všetkých profesionálov, ktorí sa pohybujú alebo chcú nabrať hlbšie vedomosti v oblasti udržateľnej výstavby (projektov, systémov, či produktov) a certifikácií zelených budov – architektov a projektantov, špecialistov TZB, stavebných systémov a materiálov, konzultantov certifikačných systémov, projektových manažérov v stavebníctve, facility manažérov, realitných maklérov, absolventov VŠ, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu udržateľnej výstavby, študentov a ďalšie profesie.

Detailnejší program seminára

Viac informácií: www.skgbc.org