ACACIA TREE TOWER, súťažný návrh českého architekta Petra Pospíšila, foto: Kyzlink

Súťaž Evolo Skyscraper Competition patrí k najprestížnejším svetovým súťažiam pre výškovú architektúru. Každoročne , od roku 2006, vyzýva k účasti architektov, študentov, dizajnérov a umelcov z celého sveta, aby sa pokúsili navrhnúť mrakodrap 21. storočia v súlade so sociálnymi, urbanistickými a ekologickými kontextami. So svojím návrhom nazvaným ACACIA TREE TOWER sa súťaže v roku 2011 zúčastnil český architekt Petr Pospíšil z architektonického ateliéru Kyzlink.

Jeho návrh porotu zaujal tak, že ho zverejnili na svojich prestížnych webových stránkach.

Mrakodrap ACACIA TREE TOWER sa inšpiruje kvetom akácia, foto: Kyzlink

Súťaž povzbudzuje ku skúmaniu vzťahov medzi mrakodrapom a prírodným svetom, mrakodrapom a spoločností, mrakodrapom a mestom. Dôraz kladie na hľadanie riešení hospodárskych, sociálnych a kultúrnych problémov súčasného mesta, vrátane nedostatku prírodných zdrojov, infraštruktúry, vysokého nárastu obyvateľstva a znečistenia.

ACACIA TREE TOWER

Stavba inšpirovaná prírodou je výnimočná tým, že zaberá minimálnu zastavanú plochu, skutočná úžitková plocha sa transformuje do rozsiahleho nadzemného komplexu. Štúdia ACACIA TREE TOWER od architekta Petra Pospíšila pracuje s myšlienkou, že veľké mestá neustále zvyšujú svoju hustotu zastavania.

Výťahy v ACACIA TREE TOWER, foto: Kyzlink

Plocha v týchto aglomeráciách je síce využívaná pokiaľ možno s najväčšou efektivitou a rozvahou, avšak narastá problém s mestskou zeleňou a predovšetkým kvalitou obytných a relaxačných plôch – tie sú neustále vytláčané a redukované. Je veľmi zložité vytvárať nové kvalitné plochy v už zastavaných oblastiach mesta.

Projekt “Stromové veže” vychádza z princípu (vynesenia) prenesenia obytných plôch nad úroveň hustej zástavby s minimálnymi nárokmi na vlastnú zhabanú zastavanú plochu.

Hlavné nosné piliere obsahujú dopravné výťahy a tiež priestor pre začlenenie zelene rastúcej skrze jednotlivé poschodia. Tie sú dispozične navrhnuté ako kancelárske priestory. Zeleň, ktorá prestupuje celou výškou, dvíha kvalitu pracovného prostredia a na samotnom vrchole potom prechádza do visutých terás a parkov. Je to nenásilné spojenie vertikálnych línií s korunou pomocou zelene, ktorá tvorí dominantu celej budovy.

ACACIA TREE TOWER - český mrakodrap, foto: Kyzlink

Komplex vynesený pomocou troch pilierov by sa dal nazvať vtáčím hniezdom. Zomknuté dispozičné riešenie dáva pocit bezpečného bývania. Horný komplex obsahuje rezidentné apartmány, hotel, relaxačné plochy, rozľahlé zelené terasy, park, kúpele a športové plochy.

Budova svojou konštrukciou využíva solárnu energiu, aktívne ako aj tak pasívne. Visuté terasy sú riešené s ohľadom na možnosť pasívneho využitia solárnej energie, aktívne využitie solárnej technológie je zaistená solárnymi panelmi v samotnej hornej konštrukcii stavby.

Architekt Peter Pospíšil sa nechal inšpirovať africkým stromom Acacia, ktorý v drsnom a mnohokrát neľútostnom prostredí poskytuje vo svojich korunách úkryt vtákom a zvieratám, poskytuje bezpečie, tieň a potravu a pod. Jeho ohromná koruna však drží na stabilnom kmeni pevne zarastenom do vyprahnutej pôdy. Život v savane tak priblížil životu v meste.

Zdroj: www.ekobydleni.eu