Termín: 25. apríla 2012 Miesto: Hotel Crowne Plaza Bratislava – Zelený hotel Čas: 9.00 hod. – 18.00 hod.

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE:

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

KONFERENCIA JE URČENÁ:

Širokej odbornej verejnosti z oblasti stavebníctva a architektúry, najmä architektom, projektantom, developerom, investorom, generálnym manažérom firiem pôsobiacich na stavebnom trhu.

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCIE:

V úvode konferencie sa oboznámite so základnými informáciami a legislatívou v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe.

Po ňom sa s Vami so svojimi skúsenosťami podelia významní zahraniční architekti ako Carlos Arroyo (Španielsko) a predstaví projekt transformácie bývalej továrne na radnicu v belgickom meste Oostkamp, za ktorý získal 2. miesto v európskom kole Holcim Awards for Sustainable Construction 2011.

 

Foto: Miguel de Guzman

O svojich skúsenostiach z navrhovania udržateľnej architektúry nám povie Andrew Waugh (Anglicko) z architektonickej kancelárie Waugh Thistleton Architects v Londýne.

 

Španielsky architekt Emilio Miquel Mitre, ktorý je držiteľom Ceny za najudržateľnejší projekt v nerezidenčnom sektore za rok 2011 nás oboznámi s navrhovaním bioklimatického dizajnu a udržateľnej architektúry v praxi.

 

Slovenský architekt Ľ. Urban Vás oboznámi s projektom prvej udržateľnej budovy na Slovensku.

 

Projekt Ecopoint v Košiciach

V manažérskom bloku Vám autorizovaný audítor Markus Auinger odprezentuje rakúsky systém merania a certifikácie udržateľnosti budov. Predstavitelia najúspešnejších firiem Vám prinesú rôzne pohľady na manažment procesu navrhovania a výstavby, ktorých výsledkom je udržateľná architektúra.

 

Realizácia zelenej záhrady v Brne

Záverečný technický blok Vám prinesie informácie o ďalších dôležitých skutočnostiach, ktoré vplývajú na proces navrhovania, manažovania, realizácie a certifikácie udržateľných budov.

Počas programu je zabezpečené simultánne prekladanie.

SPOLOČENSKÝ VEČER

Po programe nasleduje spoločenský večer spojený s vyhlasovaním a odovzdávaním 1. ročníka ceny VISIO 2020.

Ocenený bude najvýraznejší počin roka v udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe na Slovensku za rok 2011/2012.

Viac Info na www.eurostav.sk

Prihláška