Brooklynský výtvarník Mark Reigelman, vytvoril v spolupráci s architektkou Jenny Chapmanovou a inžinierom Paulom Endresom dielo nazvané “Manifest Destiny!”(1). Cieľom tejto inštalácie je objaviť v zostávajúcich, dosiaľ vlastnícky neobsadených zónach zástavby kalifornského San Francisca dosiaľ jestvujúce „prieluky“, vhodné pre zakladanie nových obydlí.

Táto inštalácia má podobu dočasného, rustikálneho zrubu, ktorý je upevnený na budovu Hotel des Arts, v ústrednej lokalite mestského centra, a to nezvykle – „ponad a pomedzi“ ostatné nehnuteľnosti. Zrub sa vznáša približne vo výške dvanástich metrov nad reštauráciou Le Central – v súčasnej uličnej scenérii pôsobí ako anomálny výrastok. Stavba s rozmermi približne 2 x 2.5 x 3.3 m je inšpirovaná architektonickým jazykom 19. storočia a pozostáva zo zachovaných historických stavebných prvkov – rám zvarený z hliníkových profilov nesie vonkajší drevený plášť z dosiek storočnej stodoly z Ohia.
Tento príbytok je zamýšľaný ako pocta romantickému duchu „západniarskeho“ mýtu a zároveň ako kritika arogantného, kolonizačného záboru subkontinentu až k Pacifickému pobrežiu bielymi Američanmi.
Tri okná so záclonami umožňujú aby vnútorný priestor drobného obydlia, stojaceho ako osamelý maják v hustej mestskej scenérii, bol viditeľný vo dne i v noci, kedy osvetlenie interiéru zabezpečujú solárne panely umiestnené na streche. Hmotnosť zrubu je viac ako 450 kg.
Dočasnú „site specific“ (t.j. vytvorenú zvlášť pre dané miesto) inštaláciu si objednala nezisková organizácia Southern Exposure, sponzorovala ju Nadácia rodiny Graue a dielo bude prístupné návštevníkom až do októbra 2012.

 

 

1 „Manifest Destiny“ bolo v 19. storočí označením pre americké presvedčenie, že Spojené štáty boli predurčené k expanzii po celom kontinente. Bolo používané severoamerickými politickými stranami v 1840 na ospravedlnenie vojny s Mexikom, koncept bol kritizovaný hnutím opozičnej strany Whig-ov, a prestal sa v 2. polovici 19. storočia používať.
Obhajcovia „Manifest-u Destiny“ verili, že expanzia bola nielen rozumnou, ale aj zjavnou (Manifest) a neúprosnou (Destiny=údel). Pojem používali predovšetkým demokrati na podporu rozšírenia plánov Polkovho vládneho kabinetu, ale myšlienka expanzie bola vystavená opozícii Whig-ov, ako H. Claya, D. Webstera a A. Lincolna, ktorí chceli ekonomiku skôr intenzifikovať, ako rozšíriť expanziu. Ďalším významným oponentom bol John C. Calhoun, ktorého to stálo, v 1860 jeho vnútrostranícke postavenie. Viera v americkej poslanie pri podpore a obranu demokracie po celom svete, ako to vykladal Abraham Lincoln a Woodrow Wilson, má v rámci americkej politickej ideológie stále svoj vplyv.

Preklad a úprava textu: Ladislav Kubo

Zdroj: www.designboom.com/