O projekte podzemných garáží priamo pri Bratislavskom hrade sme na našich stránkach už písali. Stavba je už hotová, garáže boli slávnostne otvorené 15. marca 2012 za účasti niekoľko desiatok hostí. Prestrihnutia pásky symbolizujúceho spustenie prevádzky sa ujal investor Ing. Dušan Blattner a zástupca starostu bratislavskej mestskej časti Staré Mesto MUDr. Peter Osuský, CSc.

Vo vnútornej časti pri hlavnom vstupe je situovaný priestor správy garáží. Vertikálne prepojenie schodiskom a výťahom je v prednej a zadnej časti parkovacieho domu. Päť parkovacích podlaží umožňuje parkovanie pre 276 motorových vozidiel.

Panoramatický pohľad do stavebnej jamy – 25.07.2011

Nosnú konštrukciu objektu tvorí železobetónový skelet so základným pôdorysným modulom stĺpov 7,20m x 4,65m a 7,20m x 6,60m. Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté zo železobetónových monolitických stenových a stĺpových konštrukcií. Horizontálne nosné konštrukcie sú navrhnuté zo železobetónových monolitických doskových konštrukcií. Z hľadiska dispozično konštrukčného systému sú tieto stropné dosky navrhnuté v sklone. Konštrukcia objektu je uložená na základovej železobetónovej doske hrúbky 600mm. Betónové konštrukcie sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali vodonepriepustnosť podzemných vôd.

 

Obvodové steny nad terénom sú železobetónové hrúbky 200mm so zateplením 100 mm polystyrénu. Pohľadovú časť obvodového plášťa z exteriérovej časti tvorí pohľadový betón ktorý je navrhnutý ako železobetónová predstienka hrúbky 100mm.

 

Stavba garáže je podzemnou stavbou. Zastrešená je zelenou vegetačnou strechou s možnosťou riešenia sadových úprav pre výsadbu vzrastlých stromov s hrúbkou zeminy 60 – 120 cm. Zatrávnené plochy sú zavlažované umelým zavlažovaním ktoré v prvom rade využíva zachytenú dažďovú vodu zo striech objektu. Dažďová voda je zachytávaná v dvoch vstavaných železobetónových nádržiach o kubatúre 120 000 litrov vody.

   

Zdroj textu, fotografie a video s láskavým zvolením od: www.archiportal.sk