Lyceé Jean Moulin v Revin vo Francúzsku je stredná škola ako žiadna iná: jej priestory sú pokryté sériou zelených striech a umiestnené pod zavesenými terasami, šplhajúcimi sa po úbočí kopca.

Pre mnohých je stredná škola turbulentným obdobím plným otrasov starých predpokladov a úplným prehodnotením všetkého, čo ste považovali za samozrejmé. A tak škola, ktorá robí to isté, by mala byť vítaná. Prečo by tráva nemohla rásť nad vami? Môžu sklo a tráva koexistovať?

Otvorený verejný priestor lýcea je veľmi citlivou aj keď radikálnou rozlúčkou so zvyčajnými králikárňami v kombinácii s chodbami. Je nezosieťovaným voľným priestorom, ktorý je pravdepodobne najefektívnejším spôsobom rýchleho premiestňovania sa medzi triedami.

V Paríži sídliaca kancelária Off Architecture v spolupráci s Duncan Lewis Scape Architecture a Jeans Giacinto využíva obmedzujúce podmienky svahu na vznik viacúrovňovej, dohora ustupujúcej školy tvoriacej vlnitý vzor pohybu v kopci.

Pri pohľade zvrchu bude nová škola vyzerať jednoducho ako terasovitá krajina, prakticky miznúca v svahu kopca. Všetka počas stavby odstránená tráva sa znovu objaví na jej povrchu. Vďaka predelom veľkorysých okien človek nikdy nedostane pocit ako keby bol pod zemou.

Architekti inteligentne vložili novú budovu do topografie krajiny so šírym vlnitým terénom s množstvom kriviek. Nová budova terén napodobuje svojím vlniacim sa tvarom, opakujúcim vystupujúci a ubúdajúci charakter zvlnených vŕškov.

Vďaka vzájomnej interakcii s kopcovitým terénom budú môcť študenti profitovať z prirodzených vlastností okolia, vytvárajúcimi dynamické vzdelávacie zariadenie, ktoré bude odzrkadľovať turbulentné otrasy dospievania a možno prinesie aj kamarátske uznanie jeho stresov.

Preklad: Anna Nemcová

Zdroj: www.homedesignfind.com

Plány a vizualizácie: © Off Architecture