ORANGE VYHLASUJE DRUHÝ ROČNÍK EKOLOGICKEJ SÚŤAŽE ZELEŇ PRE MESTO

Bratislava, 25. apríla 2012 – Orange vyhlasuje druhý ročník súťaže Zeleň pre mesto. Tento environmentálny projekt prispeje opäť k ochrane životného prostredia a prinesie do slovenských miest viac zelene. Zákazníci Orangeu sa môžu do súťaže zapojiť od druhej polovice apríla až do konca júna aktiváciou elektronickej faktúry alebo odovzdaním použitých telefónov. Šesť miest, ktorých obyvatelia sa ukážu ako najviac ekologicky uvedomelí, získa od Orangeu finančný príspevok v hodnote 3300 eur na výsadbu zelene v tej miestnej časti alebo lokalite, ktorá trpí nedostatkom zelene.

Nový ročník súťaže Zeleň pre mesto vyhlasuje Orange symbolicky v apríli, ktorý je mesiacom lesov. Ekologicky uvedomelí Slováci, ktorí sa v období od 25. apríla do 30. júna zapoja do súťaže, pripíšu za každú uskutočnenú environmentálnu aktivitu – či už to bude aktivácia elektronickej faktúry alebo odovzdanie mobilného telefónu – na konto svojho mesta 1 bod. Výhercami sa stane šesť miest, respektíve obcí, pre ktoré obyvatelia vyzbierali najväčší počet bodov. Príležitosť uchádzať sa o víťazstvo majú všetky mestá a obce Slovenska. Zelenými mestami sa celkovo stanú tri mestá s počtom obyvateľov nad 15 tisíc a tri mestá resp. obce do 15 tisíc obyvateľov. Víťazné mestá získajú hlavnú výhru – 3 300 eur na nákup a výsadbu zelene. Celkovo na tento účel venuje Orange 19 800 eur.

„Prvý ročník projektu Zeleň pre mesto sa stretol s veľkým záujmom zo strany obyvateľov slovenských miest a obcí. Tento rok v ňom chceme pokračovať, opäť upriamiť pozornosť našich zákazníkov na šetrnejšie správanie sa voči životnému prostrediu a podnietiť ich k ekologickým aktivitám. Zároveň im ponúkame možnosť zabojovať o viac zelene vo svojom okolí,“ povedala o projekte Andrea Cocherová, riaditeľka úseku komunikácie a značky spoločnosti Orange Slovensko.

Jedným z najjednoduchších spôsobov ako sa môžu zákazníci Orangeu do súťaže zapojiť a prispieť tak k ochrane životného prostredia, je aktivácia elektronickej faktúry. „Elektronická faktúra prináša okrem komfortu aj výrazne zníženie spotreby papiera, ktorý v prípade faktúr vôbec nie je nevyhnutný,“ dopĺňa Andrea Cocherová. Zákazníci aktiváciou elektronickej faktúry získavajú pohodlný prehľad o svojich účtoch, napríklad aj vrátane podrobného rozpisu svojich telefonátov. Po aktivácii elektronickej faktúry majú postupne k dispozícii archív svojich faktúr viac ako rok dozadu a v prípade nevyhnutnosti si môžu jednotlivé faktúry kedykoľvek vytlačiť. Pri aktivácii služby Elektronická faktúra zákazníci zároveň automaticky dostanú balík 70 SMS a MMS správ na 2 fakturačné obdobia bezplatne. Aktivácia elektronickej faktúry, ktorou sa zákazník súčasne zapojí do súťaže Zeleň pre mesto, je možná priamo na predajnom mieste Orangeu, odoslaním SMS správy v tvare A na krátke číslo 962, zavolaním na Zákaznícku linku 905 alebo návštevou internetovej stránky www.orange.sk/efaktura.

Aktivácia elektronickej faktúry je len jednou z možností, ktorou dávajú zákazníci Orangeu svojmu mestu šancu zazelenať sa. V období trvania súťaže majú taktiež príležitosť odovzdať na predajnom mieste Orangeu vo svojom meste svoj starý mobilný telefón. V ktorejkoľvek predajni môžu nechať svoj starý telefón pri kúpe nového modelu, alebo môžu jednoducho priniesť svoj starý mobilný telefón či jeho príslušenstvo, ktorého sa chcú ekologicky zbaviť. Odovzdanie mobilu s cieľom jeho následnej ekologickej likvidácie je možné na 5-ich predajných miestach Orangeu, a to v Banskej Bystrici (Námestie SNP), Prešove (Hlavná ul.), Prievidzi (ul. G. Švéniho), Martine (Ul. 29. Augusta) a v Bratislave (Prievozská 6/A).

Viac informácií o súťaži Zeleň pre mesto nájdete na www.orange.sk/zelen.