Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, sa vzhľadom na aktuálnu situáciu v uplatňovaní OZE, rozhodla po 10. rokoch obnoviť konferenciu NÍZKOTEPLOTNÉ VYKUROVANIE, tento krát na tému: „Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy“.

Konferencia sa uskutoční 22. – 23. 5. 2012 v Hoteli BONBÓN**** v Dunajskej Strede a predpo-kladá sa 5 mono-tématických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch (vykurovanie, príprava teplej vody, ohrev vody bazénovej…), teda pre poľnohospodárske účely, rekreačné areály atď.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade auditorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta STU
Katedra TZB

Prípravný výbor:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava
doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
prof. Ing. Jozef Víglaský, PhD., TU Zvolen
doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

Spolupracujúce organizácie:
Československá solárna spoločnosť
Slovenská geotermálna asociácia
SK-Biom, Slovenská asociácia pre biomasu
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Viac informácií a prihláška na: www.sstp.sk