V poslednom období sa do pozornosti dostáva aj recyklovateľnosť dočasných stavieb. Z tohto pohľadu radikálnym je Pavilón nulových emisíií, ktorý navrhli nemeckí architekti PARTNERUNDPARTNER ako inštaláciu pre podujatie Tretí hamburský klimatický týždeň.

Podľa Michaela Braungarta, jedného z autorov konceptu cradle–to–cradle by mal dizajn budúcich produktov a budov umožniť ešte pred návratom do „techno-“ alebo „biosféry“ relatívne jednoduchú separáciu ich rôznych materiálových komponentov. Inak povedané: malo by byť možné ich znovu použiť (alebo recyklovať) bez straty na kvalite, alebo by mali byť vhodné pre úplné pohltenie prírodnými cyklami, teda napríklad zhniť.

Pavilón nulových emisíií je príkladnou interpretáciou princípu cradle–to–cradle. Vonkajšia nosná konštrukcia pozostávajúca z odrezkov stromov zo zelených plôch v Hamburgu mala byť po skončení klimatického týždňa rozdrtená a vrátená ako živina do lesnej pôdy.

 

Vnútorný plášť pavilónu tvorila priesvitná polyesterová tkanina, v noci osvetlená 16timi LEDreflektormi. Počas dňa membrána fungovala ako premietacie plátno pre neustále sa meniacu hru tieňov. Tkanina je úplne recyklovateľná, neobsahuje škodlivé látky a má certifikát Oeko-Tex® Standard 100. Podlahu architekti pokryli úplne recyklovateľnými kobercovými dlaždicami.

Ešte pred naplnením svojho recykloosudu bol pavilón zarezervovaný pre hamburskú Medzinárodnú výstavu záhrad v roku 2013.

Zostavila: Anna Nemcová

Zdroj: detail.de

Fotky: ©PARTNERUNDPARTNER