Praha je unikátne historické mesto, ktoré ročné navštívi milión zahraničných turistov.  Tí do českého hlavného mesta neprichádzajú len za výborným a lacným pivom, ale predovšetkým za pražskými pamiatkami. Historický stred Prahy je pamiatkovou rezerváciou UNESCO, ktorá oproti historickým európskym mestám ponuka nespornú výhodu: ich prehliadka sa dá  vďaka koncentrovanosti najunikátnejších pamiatok peši zvládnuť za jeden deň. O to viac by sme sa mali snažiť o zachovanie nášho kultúrneho detstva pre ďalšie generácie. Ako je známe, za komunistickej éry bolo mnoho kultúrnych pamiatok zabavených, uzatvorených  pre verejnosť, niektoré chátrali a znakom minulej doby bola minimálna starostlivosť o historické objekty. O to ťažšie to majú súčastní restauranti. Dlhodobé nevykonávané  znižovanie vlhkosti, pôsobenie prírodných vplyvov, či dokonca hlodavcov urobilo za mnoho rokov svoje.

Po revolúcii v roku 1989 sa našťastie veľa zmenilo. Iniciatívou prvého ponovembrového prezidenta Václava Havla začala i najväčšia rekonštrukcia na Pražskom hrade od Zamatovej revolúcie. V rámci ,,otváraniu Hradu verejnosti,, sa začal rekonštruovať i objekt bývalého tereziánskeho Ústavu šlachtičien, ktorý sa rozkladá medzi kostolom Všetkých svätých a Lobkovickým palácom v juhovýchodných častiach areálu. Rozsiahla rekonštrukcia budovy 170×32 metrov prebieha v niekoľkých etapách. V neposlednej etape, ktorá začala minulý rok, sa reštaurátori venujú oprave 12 balkónom  na južnej fasáde. Oprava bola nutná kvôli zatekaniu vody do konštrukcie. Naviac  priestory pod balkónmi slúžia ako skladovacie miestnosti, nie sú  vykurované a kvôli ťažkej starej suti hrozilo zborenie nosnej konštrukcie.

Uloženie penového skla REFAGLASS

Položenie geotextílie

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o historickú pamiatku, bol obzvlášť kladený veľký dôraz na použité materiály. Stavebná dokumentácia a použité stavebné materiály podliehajú veľmi prísnemu schvaľovaciemu procesu. Pôvodne malo slúžiť  ako materiál pre výplň priestoru v balkónoch kamenivo z expandovaného ílu, ale nakoniec bolo toto kamenivo nahradené penovým sklom REFAGLASS. Hlavným dôvodom boli technické parametre oboch materiálov. Restauranti požadovali ľahký materiál, ktorý nezaťažuje konštrukciu. Zo skúseností  so zatekaním vody potrebovali  materiál, ktorý nebude nasiakavý.  Oba hlavné parametre splňuje penové sklo REFAGLASS.  Skladá sa totiž z malých uzavretých sklenených buniek, ktoré držia pevne u seba. Tieto bunky zaisťujú, že zrno absolútne neprepúšťa vodu. Tým je vylúčený  vznik kapilár a následné  premrznutie materiálu.  Ivan Podracký, staviteľ a restaurant niektorých časti Pražského hradu si penové sklo REFAGLASS obľúbil  i z iných dôvodov: ,,Moderná doba prináša nové materiály a nové poznatky o rekonštrukcii. Stále sme hľadali materiál, ktorý bude nielen ľahký a nenasiakavý, ale i nehorľavý a odolný voči mechanickým vplyvom ako sú napr. hlodavce, huby a pod. Môžem povedať, že penové sklo v týchto ohľadoch zatiaľ nebolo prekonané.,,

Položenie armovacej siete

Betonáž

Výroba penového skla spočíva v spracovaní odpadových črepov z obalového skla. REFAGLASS je teda 100% ekologický materiál, čo je v poslednej dobe tiež stále častejší požiadavok mnohých investorov.

Detail uloženia penového skla REFAGLASS

Penové sklo na rekonštrukciu dodala spoločnosť RECIFA a.s. a realizáciu urobila spoločnosť SP s.r.o. Prestavba balkónov, na ktorých bolo použitých 50m3 penového skla začala v októbri minulého roku a už za 2 mesiace bola opravená polovica. Po zimnej prestávke bude zrekonštruovaných zostávajúcich 7 balkónov. Každá doba prináša nové a nové projekty. Veľa zúčastnených krúti hlavami nad “barbarským omietnutím” niektorých druhov malieb v historických budovách. Málokto vie , však  že pre nás dnes nepochopiteľný proces mohol mať i svoje opodstatnenie. V polovici 18 . storočia napr. Mária Terézia vydala požiarny predpis, ktorý zakazoval v meste v interiéroch budov používať horľavé materiály. Tie museli byť opatrené nehorľavou povrchovou úpravou, čo v tej dobe predstavovalo len omietnutie. Doba sa však vyvíja, ľudia sa snažia neustále inovovať a vylepšovať. Isté je, že penové sklo nebude pre svoje technické parametre dlho prekonané.

Viac na: www.refaglass.cz