Mapungubwe, nachádzajúce sa na sútoku riek Limpopo a Shashe pri severnej hranici JAR s Botswanou a Zimbabwe prosperovalo medzi 1200 a 1300 n.l., kedy bolo jedným z prvých ťažisiek zlata. Po svojom páde ostalo 700 rokov neobývané až do znovuobjavenia v roku 1933. Spoločnosť, ktorá kedysi žila na dnešnej lokalite Svetového dedičstva Unesco, je považovaná za jednu z najrozvinutejších v regióne. Uplatňovala prvý sociálny systém podľa spoločenských tried v Južnej Afrike.

Okrem kultúrneho dedičstva je Mapungubwe domovom bohatej flóry a fauny vrátane 1000 rokov starých baobabov, slonov, žiráf, bielych nosorožcov, antilop a 400 druhov vtákov.

Na tomto surealisticky pôsobiacom mieste navrhol Peter Rich turistické centrum s rozlohou 1.500 m2, ktoré okrem turistickej kancelárie a kancelárie Juhoafrických národných parkov zahŕňa priestory určené na prerozprávanie miestnej histórie a uloženie významných artefaktov. Komplex budov je súborom kameňom pokrytých klenieb balansujúcich na zvažujúcom sa brehu oproti horizontu pieskovcových skál a mopánskych lesov.

  

Klenby budov uplatňujúce 600 rokov starú stavebnú techniku kvôli dosiahnutiu minimálnych ekonomických a enviromentalnych dôsledkov v kombinácii s modernými poznatkami konštrukčnej geometrie boli navrhnuté v spolupráci s Johnom Ochsendorfom z MIT a Michaelom Ramageom z Univ. of Cambridge. Tradičné tamburínové klenby z miestnych hlinených a cementom stabilizovaných tehál umožňili zrealizovanie návrhu pomocou minimálneho debnenia a bez oceľových výstuží. Okrem toho bolo ambíciou projektu zapojenie miestnych nekvalifikovaných pracovníkov do programu znižovania následkov chudoby, ktorí počas výstavby kupol vyrobili viac ako 200 000 tehál.

Interpretačné centrum v Mapungubwe získalo v roku 2009 Cenu World Building of the Year. Porota vyzdvihla hrubozrnnosť projektu a jeho remeselnú inteligenciu. Rovnako ocenila spôsob riešenia environmentálnych problémov a vzťah budovy ku krajine.

Kancelária Peter Rich Architects z JAR sa venuje tvorbe súčasnej africkej architektúry. Usiluje sa o vytváranie miest a priestorov, ktoré sú zmysluplné a stimulujúce pre všetkých užívateľov. Permanentným skúmaním miestneho kontextu a podmienok vyvíjajú riešenia, ktoré sú unikátne vo svojom čase a na svojom mieste.

Zostavila: Anna Nemcová

Zdroje: Domus Január 2010, worldbuildingsdirectory.com

Plány: ©Peter Rich Architects Foto: ©Iwan Baan, James Bellamy