Môže množstvo zelene v urbánnom prostredí zobrazovať sociálnu situáciu jeho obyvateľstva? Tim DeChant z portálu Per Square Mile na základe porovnania snímok jednotlivých mestských častí veľkých metropol tvrdí, že prítomnosť zelene je jasným indikátorom sociálnych nerovností.

Čím je štvrť bohatšia, tým väčší priestor pre stromy si môže dovoliť, rovnako ako vyššie náklady na ich pestovanie a udržiavanie. Pre porovnanie – chudobné štvrte nemajú toľko parkov a zelených plôch a je veľmi pravdepodobné, že vyzejú skôr ako betónové džungle, než čokoľvek pripomínajúce prírodu.

Ako dôkaz Dechant odkazuje na štúdiu zverejnenú pred niekoľkými rokmi, ktorá preukázala úzky vzťah medzi mierou lesného porastu a príjmom prepočítanom na obyvateľa. “Autori štúdie spočítali celkový lesný porast v 210 mestách s viac než 100.000 obyvateľmi v Spojených štátoch, s využitím poznatkov a satelitných snímkov amerického Ministerstva prírodných zdrojov a poľnohospodárstva ,” prehlásil Dechant . “Taktiež analyzovali ekonomické údaje, vrátane príjmov, ceny pozemkov, a disponibilných dôchodkov.

Chudobnejšia mestká štvrť v Houstone - Fourth Ward

Zistili, že s nárastom priemerného platu  na obyvateľa o jedno percento sa zvýši podiel zelene o 1,76%, a zároveň s poklesom o jedno percento pod priemerný plat sa znižuje množstvo zelene o 1,26%.”

Bohatšia mestká štvrť v Houstone - River Oaks

V svojej novšej štúdii si Dechant kládol otázku, či je možné túto nerovnosť vidieť z vesmíru. Pomocou aplikácie Google Earth porovnal chudobnejšie a bohatšie oblasti Rio De Janeira, Oaklandu, Chicaga a ďalších miest z celého sveta. Výsledok si môžete pozrieť na stánke www.persquaremile.com

 Zdroj:

inhabitat.com
persquaremile.com