Supermarket ktory chrani zivotne prostredie

Prvý energeticky sebestačný obchod, ktorý produkuje viac energie, než využíva.

Ekologické výrobky a zdravý životný štýl sa stávajú novodobými trendmi v našej spoločnosti, a začínajú zasahovať i do potravinového priemyslu. Pri budovaní supermarketov sa šetrnosť k životnému prostrediu a udržateľnosť stáva stále dôležitejšia (TESCO – Obchodný dom s nulovou uhlíkovou stopouPasívny supermarket šetrí náklady aj zeleň). Ekonomická a ekologicky udržateľná výstavba a prevádzka minimalizuje ekologickú stopu a znížuje náklady životného cyklu budov.

Supermarket SPAR je v poradí už treťou generáciou obchodov šetrných k prostrediu so zlatou certifikáciou od ÖGNI (Rakúska rada pre šetrné budovy). Dokonca produkuje viac energie ako používa, takže sa jedná o prvý energeticky sebestačný supermarket v Rakúsku.

 

Stavebná konštrukcia sa skladá z jednoduchého zloženého obalu, ktorý prekrýva pozemok trojuholníkového tvaru. Obchod sa otvára smerom k parkovisku a vytvára široký a príjemný vstupný priestor. Na južnej strane, kde sa obchod zužuje, ponúka presklenná fasáda výhľad na náprotivné námestie Floßlendplatz.

Povrch plášťa budovy má drobné záhyby a vrásky. Takto vytvára iný efekt z každého pohľadu, a budova tým dosahuje významnú dynamiku a napätie: “ako športovec pred výskokom“.
Fasáda bola ztvárnená s  cieľom vytvoriť silnú haptickú kvalitu použitím materiálov, ktoré sprostredkúvajú témy ochrany klímy a prirodzenosti, ale aj modernosť a inováciu. Skladá sa z pozinkovaného oceľového plechu a dreva. Strecha bola navrhnutá ako piata fasáda so zelenými  plochami kruhového tvaru.

Ochrana životného prostredia – technické prevedenie:

V záujme dosiahnutia cieľu postaviť obchod ktorý chráni podnebie bolo nutné široké spektrum opatrení, ktoré možno zhrnúť do piatich rozsiahlych oblastí:

  • Vysoko-izolačný obvodový plášť budovy minimalizuje potrebu a spotrebu energie.
  • Technické zázemie zahŕňa nútené vetranie s rekuperáciou tepla pre chladenie i kúrenie, osvetlenie s LED technológiou a systém riadenia denného svetla.
  • Používanie udržateľných, separovateľných a recyklovateľných materiálov, pokiaľ možno bez rozpúšťadiel a netoxické.
  • Lokálna mikroklíma – to znamená vytvorenie toľko zelene, ako je možné, vrátane strechy, ktorá bola navrhnutá tak, aby sa dosiahla hydrologická rovnováha s využitím všetkej povrchovej vody na pozemku.
  • Fotovoltaická elektráreň sa nachádza na parkovisku, a v priľahlej rieke Mühlgang bude nasadená vodná turbína na výrobu energie. Tieto zariadenia vytvárajú viac energie, než obchod používa, jej prebytok môže vracať naspäť do siete.

 

Celkovým výsledkom je energeticky sebestačný, k prostrediu šetrný obchod, ktorý ponúka príjemnú atmosféru pre zákazníkov a kvalitné pracovisko pre zamestnancov.

 

Fakty:
Termín dokončenia: december 2011

Architekt: LOVE architecture and urbanism ZT GmbH

Fotografie: © Jasmin Schuller