Tretia časť mini – seriálu sa bude zaoberať zakrtkovaním nášho domu do priľahlého svahu. Prvú a druhú časť si môžete prečítať tu. Ešte pred samotným obsypaním zeminou je potrebné dom dokonale zaizolovať. Preto sme hotovú škrupinovú konštrukciu postupne obalili bentonitovou hydroizoláciou, ktorá bude chrániť stavbu pred vodou a vlhkosťou.

Zaizolované

Najcitlivejšími miestami na vniknutie vody do stavby sú prestupy cez horizontálne a vertikálne konštrukcie. Z tohto dôvodu je jediným prestupom v izolovanom obale vyústenie dymovodu nad strechu objektu.

Penové sklo

Materiál vo fúriku, ktorým obsypávame zaizolovanú stenu je penové sklo. Zabezpečuje tepelnú a zároveň drenážnu funkciu je odolné voči vode, nehorľavé a mrazuvzdorné. Veľmi dobre sa s ním pracuje, nakoľko plný fúrik váži iba 11 kg.

Rozhŕňanie zeminy mechanizmom

Na presunutie 300 m3 zeminy sme využili techniku, ktorá šetrí čas a zefektívňuje pracú. Postupné ukladanie materiálu vo vrstvách je základom k dobrému zhutneniu.

Zhutňovanie

Požadovaným zhutnením násypu predchádzame neočakávaným deformáciám svahu. Dôležitý je samotný výber mechanizmu, ktorý ovplyvňuje hĺbku zaborenia do mäkkej zeminy a zároveň stupeň jej spevnenia.

Zabehnutý postup nasypať – rozmiestniť – zhutniť opakujeme, až po úroveň gobionóvej steny.

Gabióny

Z pozinkovaných sieti sme zhotovili klietky, ktoré sme vytvarovali do požadovaného oblúka. Následne sme ich vyplnili kamenivom zo susednej dediny. Takto vytvorená gobiónova stena pôsobí moderne, elegantne, čisto a zároveň plní funkciu oporného muru s veľmi dobrou odolnosťou voči tlaku zeminy, ktorú za ňu neskôr dosypeme.

Za gabiónmi

Následné sme začali sypať zeminu za gobióny. Stačí už len vymodelovať terén a zasiať trávu.

Čo nás čaká nabudúce?

V nasledujúcich dieloch sa dozviete o  výstavbe spriahnutej stropnej dosky, difúzne otvorenej fasády, práci s hlinenými omietkami a podlahami a mnoho ďalších zaujímavosti.

Informácie o stavbe: Miesto: Staničná ulica, Rohožník

Architekt: Martin Pribila, pribila&partner s.r.o.

Začiatok výstavby: Marec 2011

Predpokladaný koniec výstavby: November 2012

Zastavaná plocha: 136,60 m²

Úžitková plocha: 169,12 m²

Plocha pozemku: 583 m²

Plocha zelene na pozemku: 575 m²

Text: Martin Pribila, pribila&partner s.r.o.

Foto: pribila&partner s.r.o., www.krtkodom.sk