Pozývame Vás na odborný seminár na tému “Integrované plánovanie – zmena prístupu k navrhovaniu budov”, ktorý sa uskutoční 16.10.2012 o 10:00 v poľovníckom salóniku hotela Apollo, Dulovo námestie 1, Bratislava. Registrácia začne od 9:30, predpokladaný zaver je cca 15:00. Príďte sa dozvedieť viac o nových postupoch v projektovaní zelených budov z úst odborníkov so skúsenosťami z praxe aj výskumu!

Integrované plánovanie / Integrovaný design / Integrované navrhovanie / je holistick. prístup k navrhovaniu budov, ktor. predpokladá aktívnu účasť všetk.ch „stakeholderov“ od investora, cez architekta, profesistov, realizátora až po užívateľov stavby. Zásadná je úzka spolupráca medzi architektmi, autormi energetickej koncepcie a projektantmi technológií. Tento vo svete už všeobecne známy, ale u nás stále málo používan. prístup je predpokladom pre lepšiu kvalitu realizácie a efektívnejšie nakladanie s prostriedkami investora.

Prednášajúci: 

Ing. Milan Janák, Ph.D je konateľom spoločnosti Simulácie budov, ktorá sa ako jedna z mála na Slovensku zaoberá integrovaným plánovaním. V tejto oblasti má viac ako 10 ročné skúsenosti.

Ing. Marek Kremeň pracuje v oblasti štúdií, analýz a optimalizácií budov a zároveň pôsobí aj na akademickej pôde Technickej univerzity vo Viedni (TU Wien) a Austrian Institute of Technology (AIT), kde sa venuje problematike udržateľnosti budov a ich simuláciami od roku 2009. V roku 2010 pôsobil na Nanyang Technological University (NTU) v Singapure.

Marcus Jones, M.Sc. sa počas svojho štúdia v rodnej Kanade venoval výskumu na poli solárneho chladenia. Je spolumajiteľom certifikačnej a poradenskej spoločnosti Exergy Studios a zároveň je výskumným pracovníkom na Austrian Institute of Technology (AIT). Pôsobil v Kanade, Švédsku, Spojených arabských emirátoch a Rakúsku.

Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D. je autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov (SKA). V projekčnej praxi sa zaoberá navrhovaním energeticky efektívnych budov s ťažiskom na uplatnenie zásad trvalo udržateľnej výstavby a tvorby optimálnej vnútornej klímy. Dlhodobo sa venuje problematike aplikovanej stavebnej ekológie a biológie, vedecko-výskumnej práci a publikačnej činnosti v tejto oblasti.

Ing. Jan Žemlička po absolvovaní strojárskej fakulty ČVUT v Prahe nastúpil v roku 1976 na pozíciu projektanta vykurovania a vzduchotechniky do Stavoprojektu Liberec, do ateliéru architekta Karla Hubáčka. Od roku 1984 pôsobí v Nemecku, kde spoluvlastní projekčnú kanceláriu Zemlicka-Pruy so zameraním na technické projekty (vykurovanie, inštalácie a klimatizácia). V Česku okrem činnosti konzultanta energetických konceptov prevádzok budov pôsobí ako pedagóg na Fakulte architektúry ČVUT a na AVU v Prahe.

Vstupné pre členov SKGBC, akademikov, študentov, štátnu správu a členov partnersk.ch organizácií (CZGBC, HuGBC, iEPD, IUR,ArTUR) je 35,-€, ostatní 70,-€. 

R.S.V.P. do 11.10.2012 na office@skgbc.org