V októbri sa Vás spýtame otázku  –  ktorý ročník Ceny ARCH sa koná tento rok? Vyhrať môžete publikáciu od vydavateľstva EUROSTAV, ktorá vyjde pri príležitosti tohtoročného jubilejného ročníka ceny. Nápovedu nájdete na stránke www.vydavatelstvoeurostav.sk.

Odpovede môžete zasielať do 8.11.2012 na adresu portal@zelenarchitektura.sk alebo cez náš formulár.

Doba trvania súťaže je 12.10.2012 – 8.11.2012. Výhra budú zasielaná len na slovenskú adresu. Nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.