Vo štvrtok 8. novembra 2012 bola v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave odovzdaná v poradí už pätnásta Cena ARCH.

Cena ARCH je prestížnou cenou za architektúru, od roku 1998 udeľovanou mienkotvorným odborným časopisom ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý od roku 2006 vydáva Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o. Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Cena ARCH má vysoký profesionálny kredit, ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych architektov v porote. Jej špecifickým znakom je pravidlo, že sa do nej nemožno prihlásiť. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej architektonickej scény.
O udelení Ceny ARCH 2012 rozhodovala medzinárodná porota v zložení Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Irakli Eristavi (Slovensko), László Kalmár (Maďarsko), Pavol Paňák (Slovensko) a Ján Stempel (Česká republika)v dňoch 26. – 28. septembra 2012. Porota posudzovala desať architektonických diel, ktoré na tohoročnú cenu nominovala redakčná rada časopisu. Boli to: Rodinný dom v Bratislave-Záhorskej Bystrici, Dom smútku v Uhorskom, Dom K v Bratislave-Rusovciach, Múzeum Ladislava Mattyasovszkého v kláštore františkánov v Liptovskom Mikuláši-Okoličnom, Bytový dom s 34 b. j. v Liptovskom Mikuláši-Palúdzke, Vyhliadková veža Unimo v Detve, Rekonštrukcia Starej radnice v Bratislave, Administratívna budova Westend Square v Bratislave, Víkendový dom v Nosiciach a Chata 5xT v Senci.

Laureát Ceny ARCH 2012

BYTOVÝ DOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI-PALÚDZKE
Architekti: MARTIN BOBÁK, MARTIN BÁTIK, spolupráca PAVEL BOBÁK

Z hodnotenia poroty:

V tomto dome vidím najsilnejšie posolstvo v súčasnej mizérii developerských okolností, v stláčaní ceny domov dole. Je to príklad toho, že sa dá urobiť dobrý dom za málo peňazí… V prostredí mestečiek tejto veľkosti je to naprosto výborný príklad… Tento dom má v sebe výborné posolstvo a nemá význam sa rozprávať o nejakých dielčich formálnych otázkach či chybách. Jeho zjav a posolstvo sú prosto skvelé… Posolstvo mladých mikulášskych architektov kultivuje najmasovejšiu architektonickú substanciu – bytové domy, stavané v réžii bezohľadne ziskuchtivého developerstva.

(Pavol Paňák)

Laureáti, zľava Martin Bátik, Martin Bobák, foto Matej Kováč

Bytovka bola sympatická tou každodennosťou, bežnosťou, pritom veľmi príjemnou geometrickou hrou okenných otvorov. Hoci niekomu to môže pripadať banálne, podľa mňa sú to témy, ktoré vedia na takomto dome fungovať… je to slušný dnešný barak za rozumné peniaze… Takýto dom v takomto prostredí môže pôsobiť až katarzne. A to je veľmi dôležité…

(Irakli Eristavi)

Veľmi dobré je, že sú tam rôzne veľkosti bytov bez ohľadu na to, či to priniesol investor alebo architekt. Jedným z najväčších rizík takéhoto bývania je totiž to, že sa tam zhromaždí veľmi jednoliate spoločenstvo a dôjde k istej sociálnej segregácii. Záujmom mesta i štátu je, aby k čomusi takému nedochádzalo, a preto by mali takéto riešenia podporovať.

(László Kalmár)