V januári 2009 pozvali architekti z kancelárie TYIN 15 nórskych študentov architektúry na účasť na workshope zaoberajúcim sa budovou sirotinca v Thajsku s názvom Safe Haven Orphanage. Workshop viedol docent Hans Skotte a architekt Sami Rintala. Najväčšou potrebou sirotinca bola knižnica a nová sanitárna budova. Architekti z TYIN pracovali na sanite, zatiaľ čo účastníci workshopu investovali svoje úsilie do knižnice.

Betónový základ knižnice je osadený na lôžku z kameňov získaných lokálne na mieste. Steny z omietnutých betónových blokov ochladzujú budovu počas dňa, pričom otvorená bambusová fasáda poskytuje dobrú ventiláciu. Drevo tvorí pevnú rámovú konštrukciu a slúži ako pohodlná podlaha pre hranie sa detí.

  

Regály lemujú betónové steny v ich plnej výške, podlaha bola ponechaná ako voľný priestor pre rôzne aktivity. Vchod vytvára príjemný vyrovnávajúci priestor medzi halou a vonkajším prostredím, pričom rozdeľuje prízemie na malý počítačový priestor na jednej strane a väčšiu knižničnú sálu na strane druhej.

Najdôležitejšou vecou pre deti je mať k dispozícii jedlo a vzdelanie. V knižnici majú deti sirotinca teraz priestor na domáce úlohy, možnosť používať počítač s internetom a čítať knihy písané v rôznych jazykoch. Nová budova taktiež dosiahla významnú úlohu miesta stretu a je často využívaná na hry,  zábavu a remeslá.

Photo: Pasi Aalto / Tyin Tegnestue

Photo: Pasi Aalto / Tyin Tegnestue

Photo: Pasi Aalto / Tyin Tegnestue

Photo: Pasi Aalto / Tyin Tegnestue

Photo: Pasi Aalto / Tyin Tegnestue

Pôdorys 1:100

Zdroj: www.archdaily.com