2. ročník festivalu, v rámci ktorého sa uskutoční stretnutie odborníkov z oblasti permakultúry a formou užšie špecializovaných prednášok a prezentácií sa permakultúra priblíži aj širšej verejnosti.

Prednášky a diskusie sa budú týkať rôznych oblastí života, v ktorých permakultúrne princípy nachádzajú svoje uplatnenie. Inšpirujúce príklady ľudí, začínajúcich i stabilizovaných firiem, ktorých permakultúra živí nielen duševne. Predstavia sa vám možnosti, ako dosiahnuť bližší kontakt s prírodou, aj keď žijete v meste.

Prednášky budú rozdelené do sekcií (o presnom harmonogram jednotlivých sekcií budeme informovať priebežne – zatiaľ abecedne poradie):

Predbežný PROGRAM:

SOBOTA 15. 12. 2012 – od 09:00 – 18:00

DOM A DOMÁCNOSŤ: ekologické a permakultúrne princípy “zelenej” domácnosti, vermikompostovanie, permakulturne zahrady v meste, tvorivé využitie odpadov.

– Petra Ďurišová – šetrné postupy v domácnosti
– Lucia Pašková – permakultúrna domácnosť a záhrada
– Radko Matúš alias Tager – vermikompostovanie v byte

EKOCENTRÁ: predstavujeme niektoré slovenské permakultúrne ekocentrá

– Pangea, Nová Bošáca
– Polomy, Zaježová
– Samorast,Skalica
– Projekt Ekomapa

KOMUNITY: práca s marginalizovanými skupinami, ako vytvoriť a udržať komunitu / spoločenstvo, vzdelávanie detí

– Robo Jankovich – vznik a vývoj komunít
– Michal Sládek – stavby s rómami pre rómov
– Juraj Marček – komunitný tábor pre bezdomovcov
– Lesné škôlky
– Projekt život

POĽNOHOSPODÁRSTVO: komunitou podporované poľnohospodárstvo, pestovanie v meste.

– Debničkári.sk
– CSA Bratislava + pestovateľka Zuzka Pastorková
– Komunitné záhrady

VEREJNÉ PRIESTORY: koncept “zelených ” budov, “zelené” kancelárie, nevyužívané plochy v meste, školské záhrady

– Zora Pauliniová – tvorba verejných priestorov
– Tomáš Guniš – zelená architektúra a verejné “zelené” budovy
– Erika Galanská – permakultúrne školské záhrady
– Lenka Valušková – verejné permaplochy
– Jana Ružická – zásady zelenej kancelárie

NEDEĽA 16. 12. – od 09:00 – 18:00

Hĺbavejšie prednášky ľudí s dlhoročnými skúsenosťami z rôznych oblastí permakultúry.

Predbežne:
Marcel Suško – Intergovaný environmentálny dizajnérksy systém, Haiti
Michal Demeš – idey permakultúrnych rodinných fariem a komunít
Robert Zelník – alternatívna ekonomika a komunity
Juraj Marček – sociálny aspekt permakultúry
Eva Krčmáriková – biologická architektúra, duch miesta
Juraj Mesík – Globálne trendy – strategická úloha permakultúry v kontexte vývoja spoločnosti

PROGRAM SA BUDE EŠTE DOPĹŇAŤ O ĎALŠÍCH PREZENTUJÚCICH.

VSTUPNÉ: dobrovoľné.

Viac informacii tuto:
http://www.facebook.com/PermakulturaVMeste

Srdečne Vás všetkých na toto podujatie pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami.