Bratislava, 6. februára 2013 – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) oslavuje v týchto dňoch druhý rok aktívnej činnosti. Nadväzuje pri tom na skúsenosti Svetovej rady pre zelené budovy (World Green Building Council), najmä jej európskej zložky European Network. Slovensko s určitým časovým odstupom kopíruje celosvetový trend nárastu záujmu o zelené budovy a udržateľnú výstavbu nielen v teoretickej rovine, ale aj stúpajúcim počtom realizácií budov s certifikátom udržateľnosti.

Pri tejto príležitosti sa v utorok 5.2. konal slávnostný „Green Building Club“, na ktorom sa zišla stovka hostí reprezentujúcich trendmakerov stavebného priemyslu. Zablahoželať prišli zástupcovia členských firiem a organizácií, ako aj predstavitelia akademickej obce a mnohí ďalší záujemcovia o udržateľnú výstavbu. Významným gratulantom bola zástupkyňa veľvyslankyne Holandského kráľovstva, pani Eveline Molier. „Holandsko je veľkým podporovateľom zelených trendov a radi by sme pokračovali v začatej spolupráci so SKGBC“, povedala Eveline Molier.

Eveline_torta SKGBC

Zástupkyňa veľvyslankyne Holandského kráľovstva, pani Eveline Molier a výkonný riaditeľ SKGBC – Ing. arch. Tomáš Guniš

„Kým pred rokom bola ukončená certifikácia iba jednej zelenej budovy, dnes má vydaný niektorý z certifikátov udržateľnosti, alebo je v procese certifikácie 15 budov. Výrazný nárast je aj v počte oprávnených certifikátorov“ uviedol predseda predstavenstva SKGBC Peter Kysela počas hodnotenia uplynulého roka „Nárast záujmu o túto tému je viditeľný aj na počte členov. Dnes, okrem narodenín, oslavujeme aj prijatie 50. člena SKGBC“. V roku 2012 pokračovala SKGBC vo svojich pravidelných aktivitách, ako napríklad klubové stretnutia, alebo semináre a exkurzie, ktoré si už získali hojnú obľubu u odbornej verejnosti. Tradičným vrcholom týchto aktivít je Svetový týždeň zelených budov, ktorý sa celosvetovo koná vždy tretí septembrový týždeň a na Slovensku sa v roku 2012 uskutočnil po druhýkrát.

PKy_2ndBdaySKGBC

Predseda predstavenstva SKGBC – Ing. Peter Kysela

Recepcia sa konala v nedávno dokončenej administratívnej budove BBC1plus, ktorá takisto ašpiruje na získanie certifikátu udržateľnej výstavby LEED. „Priestor v ktorom sa nachádzame je dobrou paralelou k pozícii SKGBC. Už je takmer dokončený, ale stále ešte treba doladiť detaily, aby mohol byť užívaný. Aj v SKGBC sme už odviedli kus práce, ale ešte musíme popracovať na dosiahnutí excelentnosti“ uviedol v príhovore výkonný riaditeľ SKGBC Tomáš Guniš.
Podpredseda predstavenstva Pavol Kukura predstavil ambiciózne plány na rok 2013. Okrem iných je medzi nimi aj konferencia o udržateľnej výstavbe, či spustenie špecializovaného kurzu „Green Building Professional“ pripravovaného so sesterskými organizáciami v iných európskych krajinách.
Medzi členov SKGBC patria lídri na trhu udržateľnej výstavby na Slovensku, medzi nimi viaceré popredné developerské a stavebné spoločnosti, producenti stavebných systémov a materiálov, architekti a projektanti, konzultanti, výrobcovia inteligentných systémov riadenia a energeticky úsporných riešení v stavebníctve.
Zakladajúcimi partnermi SKGBC sú spoločnosti: ABB, Arch.Design Slovakia, Bischoff et Compagnons, CA Immo, DELTA, Delphia, DNA Slovakia, e-Dome, EHBstav, Elektrodesign Ventilátory, Eneco, Goodman Slovakia, Helika, Knauf
Insulation, Starland Holding, Philips Slovakia, REDESIGN, SaveEnergy, Schneider Electric Slovakia, Schüco Slovensko, Skanska SK, TriGranit Centrum, VELOX-WERK, Velux Slovensko a Zumtobel Lighting.

Viac informácií a kontakty:
Sekretariát SKGBC
Slovenská rada pre zelené budovy
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
tel.: 02/3810 3568 / office@skgbc.org / www.skgbc.org