Vydavateľstvo Eurostav spolu s partnermi už po tretíkrát organizuje úspešnú, architektmi a projektantmi uznávanú, medzinárodnú konferenciu na aktuálnu tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Téma udržateľnosti vo výstavbe začína konečne výraznejšie rezonovať medzi architektmi, projektantmi, investormi a developermi.  Hlavnou témou 3. ročníka konferencie sú Inovácie v udržateľnej architektúre a výstavbe (v novostavbách i pri obnove, modernizácii a rekonštrukcii). Konferencia sa bude konať 25. Apríla 2013 v kongresovej sále SLSP na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti z oblasti stavebníctva a architektúry, najmä architektom, projektantom, developerom, investorom, generálnym manažérom firiem pôsobiacich na stavebnom trhu.

Odbornými garanti konferencie prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

Konferencia sa koná pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka.

Organizátor:                      Vydavateľstvo Eurostav spol. s r.o.

Spoluorganizátori:       Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov

Aj tento rok sa so svojimi skúsenosťami podelia renomovaní a úspešní zahraniční architekti udržateľnej architektúry ako francúzsky architekt Jean-Philippe Vassal, architekt z londýnskej kancelárie Roddy Langmuir, či architekt Aleš Papp a ďalší významní predstavitelia udržateľnej architektúry

wassal_195 langmuir_195 papp_195

Jean-Philippe Vassal

   Roddy Langmuir    Aleš Papp

Architekt z architektonickej kancelárie LACATON & VASSAL  ARCHITECTES  v Paríži. Patrí k renomovaným francúzskym architektom, ktorí sa vo svojej tvorbe venujú udržateľnej architektúre. Participoval na viacerých projektoch rekonštrukcii budov, v rámci ktorých dodržiaval princípy udržateľnosti (recyklácia, lokálne zdroje materiálov, atď.).   Je laureátom ceny HOLCIM AWARDS  za udržateľnú architektúru  a držiteľ ďalších ocenení.

Architekt z architektonickej kancelárie Cullinan studio v Londýne. Za svoju architektonickú tvorbu získal viacero ocenení. Pracoval na veľkých projektoch doma aj v zahraničí, napr. projekt novej Univerzity manažmentu v Singapure, na projekte j budovy  v jordánskom meste Petra alebo projekt ústrednej budovy v Kráľovskej botanickej záhrade v Edinburgu. V poslednom období sa venuje najmä projektom udržateľnej architektúry. V súčasnosti  spolupracuje tiež na príprave udržateľného projektu rozvoja mesta Shahat v Líbyi.

Architekt z architektonickej kancelárie Cuboid architekti, ktorý spolupracoval  na projekte budovy City Green Court v Prahe, ktorej autorom je Richard Meier & Partners LLP. Projekt získal 1. Cenu v súťaži Best of Realty 2012 v kategórii nová administratívna budova a Best Office Development CIJ Awards 2012.

Ďalšími prednášajúcimi budú: Robert Špaček (FA STU), Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Peter Bohuš (e-Dome), Ivan Kubík (ateliér Ivan Kubík), Ladislav Nagy (CEPM), Milan Vokoun (Skanska CZ), Jens Jacobsen (Bene AG), Patrik Polakovič (Holcim), Igor Borguľa (Rehau), Gernot Wagner (POOR Rakúsko), Dušan Petráš (SvF STU)

Podrobne analyzované budú okrem iného aj tieto udržateľné projekty

City Green Court    CENTRÁL     Forum Business Center 

City Green Court je udržateľná budova, a to nielen pokiaľ ide o nízku spotrebu energií pri prevádzke, ale aj vďaka ďalším kritériam, ako sú napr. minimálna spotreba vody, použitie dažďovej vody prevádzku, systém regulácie osvetlenia v závislosti na dennom svetle, použitie lokálnych materiálov, atď. City Geen Court je prvá kancelárska budova v Českej republike, ktorá získala certifikáciu LEED Platinum. Získala tiež 1. Cenu v súťaži Best of Realty 2012 v kategórii nová administratívna budova a Best Office Development CIJ Awards 2012.

Ide o prvé obchodno-spoločenské centrum v strednej Európe, ktoré získalo certifikát  udržateľnej budovy LEED. Na konferencii bude predstavený architektonický koncept a princípy udržateľnosti komplexu, ako aj technické a technologické inovácie.

Táto administratívna budova so 17 nadzemnými podlažiami je v súčasnosti vo výstavbe a bola projektovaná a je stavaná podľa princípov udržateľnej architektúry. Po dokončení v lete tohto roku bude  spĺňať podmienky pre  certifikáciu BREEAM. Architektonický koncept ako aj inovácie použité  pri výstavbe tejto budovy príde  na konferenciu predstaviť Ing. arch. Ladislav Nagy – autor projektu.

Program je štruktúrovaný do troch odborných blokov (úvodný, architektonický, inovácie v udržateľnej architektúre), po ktorých nasleduje odborná diskusia na tému: Financovanie udržateľnej a energeticky efektívnej výstavby. Partnermi konferencie sú top spoločnosti a inštitúcie zo slovenského stavebníctva i architektúry, ktoré svojimi firemnými aktivitami prispievajú k osvete v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe. Viac informácií o konferencii a nielen to nájdete tu.

Prihlásiť sa na konferenciu môžete prostredníctvom formulára na tejto stránke alebo zaslaním prihlášky (prihláška.doc). Členovia SKSI, SKA a SKGBC, predplatitelia časopisu Eurostav a ARCH majú zvýhodnenú cenu. Cenník nájdete tu.

Vyvrcholením konferencie ,už tradične, bude odovzdávanie ceny časopisu EUROSTAV – Cena VISIO 2020, ktorá sa udeľuje za  významný čin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe.

Môže ísť o:

– konkrétnu realizáciu diela, postaveného na Slovensku, ktoré spĺňa kritériá udržateľnej architektúry, – výrazné osvetové a vzdelávacie iniciatívy na podporu udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe, – publikačnú činnosť, či už pre odbornú alebo širšiu verejnosť k téme udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe, – iný čin, ktorý uzná porota za hodný tohto ocenenia.

Každý rok sa udeľuje maximálne jedna cena vo forme diplomu a pre tento účel vytvoreného artefaktu.