Prenosný skleník (2)

Obmedzený priestor a znečistenie vzniknuté v rámci našich miest nepredstavujú napriek existujúcemu dopytu po lokálne pestovaných potravinách ideálne prostredie na poľnohospodársku činnosť. Nové technológie pestovania, ako hydropónia, uľahčujú prístup k čerstvému ovociu a zelenine, pretože môžu byť použité v situáciách, kedy rozsiahle plochy pôdy nie sú k dispozícii. Damien Chivialle vytvoril open-source model v podobe “mestských poľnohospodárskych jednotiek“, ktoré sa snažia dodávať obydliam organické zásobovanie pri minimalizácii ich prepravy.

Mestská poľnohospodárska jednotka sa skladá z prepravného kontajnera so skleníkom postaveným nad jeho otvorenou strechou, ktorá je mobilná a môže sa umiestniť kdekoľvek kde je vhodný priestor. Majú sa v nej pestovať potraviny podľa potrieb miestnych obyvateľov.

Prenosný skleník (7)

Kontajner využíva technológiu Aquaponics, ktorá kombinuje tradičné nástroje a prostriedky pestovania s moderným vysokým výkonom. Každá jednotka sa skladá z dvoch metrov kubických vody, pohybujúcej sa v uzavretom okruhu, v ktorom sú rybie výkaly rozkladané baktériami v odpadových nádržiach. Získané minerály slúžia ako hnojivo pre rastliny,  tie vodu zas filtrujú a vracajú naspäť do bazéna s rybami.

Prenosný skleník (1)

Tento riadený systém získava metánu z nádrže na pohon generátora. V prípade inštalácie niekoľkých kontajnerov si možno ľahko predstaviť vytvorenie továrne na bio-plyn pre zber a recykláciu organického odpadu. Každá štruktúra je navrhnutá so štandardným zariadením: hydropónia, priemyselný skleník, lešenie a otvorený kontajner. Všetko má byť prispôsobiteľné a rozvojaschopné – adaptabilné pre rôzne situácie.

Od roku 2010 boli tri farmy postavená v Zürichu, Berlíne a Bruseli.

Prenosný skleník (4) Prenosný skleník (3)

 

Prenosný skleník (6) Prenosný skleník (5)

Viac informácií:

www.20footurbanfarm.blogspot.co.at
damienchivialle.blogspot.co.at