lovecka_chata (7)

Existujúci zelený val, chrániaci otvorenú časť odbory od ruchu cesty sa stal úkrytom pre loveckú chatu – pozorovateľňu, ktorá nahradila pôvodný technicky nevyhovujúci objekt.

Chata poskytuje obore predovšetkým potrebné zázemie (pracovňa odborníka, sklady a tech. miestnosti), stáva sa však aj miestom pre stretávanie sa – či už s priateľmi či s rozmanitými podobami okolitej prírody.

lovecka_chata (4)

Návštevníci tu strávia chvíle nielen pozorovaním zveri a porovnávaním svojich nadobudnutých skúseností a zážitkov, ale môžu aj spočinúť v účelne zariadených izbách. Počúvanie jeleňov v ruji im spríjemní sálavé teplo krbu.

lovecka_chata (9) lovecka_chata (8)

Objekt je vymurovaný zo železobetónových tvárnic, doplnený tepelnou izoláciou a obložený kamenným obkladom v gabiónoch. Z dôvodov zaplavovanie okolitých lúk je pobytová úroveň zvýšená cca. 70cm nad okolitý terén. Hlavná a jediná fasáda je napriek nepriaznivej orientáciu voči svetovým stranám otvorená pútavým výhľadom do voľnej krajiny. Okná sú riešené ako veľká štrbina v kamennej stene.

lovecka_chata (10)
Stropnú konštrukciu tvorí železobetónová doska, ktorá sa v časti poľovného salóne dvíha do svetlíka, privádzajúceho dovnútra chýbajúce slnečné lúče. Svetlík tiež umožňuje dosiahnuť v časti miestnosti väčšiu výšku, žiaducu pre umiestnenie trofejí. Chodba a kuchyňa v zadnej časti dispozície sú osvetlené menšími typovými svetlíkmi. Strecha sa logicky stala súčasťou existujúceho zeleného valu.

Pôvodne plánovaná masívna drevená podlaha bola nakoniec nahradená marmoleom, odtlačok drevených dosiek zostal iba na strope v podobe pohľadového debnenia. V kúpeľniach a technickom zázemí sú použité stierky. Drevené konštrukcie vrátane okien sú upravené tónovaným olejom.

Objekt skutočně slúži zamestnancom obory – poľovníkom, správcovi a majiteľovi, ktorí tam denne pracujú – nie je to len rekreačný objekt.

Čas beží a stavba ako kameň na lúke postupne zarastá vysokou trávou. Jelene a diviaky sa opäť preháňajú po kopci a vyzerá to, že si ani nevšimli jeho čiastočnú premenu.

lovecka_chata (5)lovecka_chata (4)lovecka_chata (3)lovecka_chata (1)lovecka_chata (11)lovecka_chata (12)lovecka_chata (15) lovecka_chata (14) lovecka_chata (13)