oazy

Ekologické úsporné bývanie, využitie tradičných materiálov a zdravé životné prostredie sú témy, ktoré v súčasnej dobe začínajú nachádzať svoj ​​význam v širokej verejnosti. Dopyt po seminároch zameraných na zdieľanie praktických skúseností staviteľov je vysoký, a preto sa občianske združenie Ekovesnice, ktoré reprezentuje staviteľ Petr Skořepa, rozhodlo usporiadať prvú akciu svojho druhu.

Putovný ekofestival s názvom Oázy života, ktory postupne navštívi Bratislavu, Jihlavu, Brno a Liberec, má za cieľ predstaviť prírodné staviteľstvo nielen pomocou prednášok, ale hlavne vďaka ukážkovému minidomu z prírodných materiálov, na ktorom bude prezentovať nielen samotné materiály, ale hlavne známe české firmy, ktoré na stavbu dodali svoj ​​materiál.
Predstaví sa tak napríklad firma Hofatex (dodávateľ izolácie), Mabeko (drevený šindeľ), Optigreen (zelená strecha) a ďalší.
Zaujímavosťou bude zároveň zverejnenie návrhov uzavretých okruhov vody a energie, ktoré predstavia jednoduché princípy sebestačného bývania.

Program festivalu doplnia taktiež prezentácie permakultúrneho záhradkárstva, zdravého stravovania a ďalšie.
Podrobné informácie o festivale, účastníkoch programu v jednotlivých mestách nájdete na nových stránkach www.oazyzivota.cz.

Program festivalu v Bratislave, 20. – 21. apríla

Kontakt pre novinárov:

Petr Skořepa
mail: ekovesnice@gmail.com
tel:. CZ +420 739 486 553
SK 421 944 293 223