Geocell

Po dlouhé době lidé už konečně pochopili, co pro ně znamená pěnové sklo GEOCELL a jeho multifunkčnost. Po více než čtyřech letech, co se věnujeme problematice pěnového skla, je teprve v poslední době vidět odklon zákazníků od tradičního chápání pěnového skla.

V minulosti chápali projektanti i koncoví zákazníci pěnové sklo jenom jako náhradu klasického kameniva pod základovou desku. A stejně s ním i zacházeli. Základovou desku založili klasickým stylem na základové pasy a pěnové sklo použili jako výplň a drenáž vzniklého stavebního prostoru. Zcela podcenili vynikající hlavní vlastnosti tohoto materiálu. Tepelné mosty vzniklé tímto způsobem zakládání podceňovali a tvrdili, že pěnové sklo je stejně nevyřeší. Jako jediné řešení považovali krkolomné montáže XPS. A skutečně teprve nyní je vidět ten obrat v myšlení odborné i široké veřejnosti.

V diskuzích už zmizela komunikace o použití pěnového skla při klasickém zakládání na základové pasy. Standardem už je použití pěnového skla při zakládání pod plovoucí desku. Co je to to plovoucí základová deska? Zjednodušeně, v dnešní době je možno běžně postavit základovou desku dvěma způsoby (pomíjíme zde pro složitost další konstrukce). Buď na základové pasy, kdy základové zdivo je zakládáno do nezamrzne hloubky. Po vyhotovení tohoto základového zdiva se teprve nahoru postaví základová deska.

 Nebo je zde druhý model a tím je plovoucí základová deska. Vyhloubí se výkopová jáma o půdorysu domu širší o cca 50 cm na každou stranu a do hloubky cca 60-70 cm. Tento výkop se začistí, dorovná se kamenivem tak, aby jáma měla rovné dno. Poté se celý výkop, včetně stěn vyloží geotextilií. Geotextilií proto, aby nedocházelo k průniku pěnového skla do podloží. Poté se položí vrstva pěnového skla. Ideální výška je 40 cm po zhutnění (standard pasivní dům).

Zhutnění probíhá ve dvou vrstvách a to v poměru 1:1,3. Proč tolik? Samozřejmě že se nechá dát i menší vrstva, ale vše ostatní (plášť budovy, okna, střecha) se v budoucnu dají vždy dozateplit. Avšak základová deska nikoliv. Po uložení pěnového skla se vše opět přikryje geotextílií.

geocell2

Na takto předpřipravený základ se položí šalování. Do šalování se vloží dvojité armování s krajovou vázanou výztuží a rozpěrami a rovnou se leje beton. Po odbednění této desky se ošetří boční ochranný perimetr opět pěnovým sklem. Tato deska se potom i s pěnovým sklem chová monoliticky a jakékoli pohyby (a dům se vždy pohybuje) se nepřenášejí do horní stavby.

Lidé už pochopili kouzlo a jednoduchost tohoto zakládání. A nejenom u nízkoenergetických a pasivních budov, ale i u normálních zděných domů. Pochopili, že nejenom tepelně izolační vlastnosti pěnového skla jsou jediným přínosem tohoto materiálu. Uvědomili si i jeho další vlastnost, nenasákavost, která zabraňuje vzlínání vody do horní části stavby, skvělé drenážní vlastnosti a i životnost tohoto materiálu, jenž se blíží nekonečnu. Také pochopili, že základová plovoucí deska s pěnovým sklem funguje pro dům i jako akumulátor tepla. Přes den teplo absorbuje a v noci při nižších teplotách uvolňuje do vnitřních prostor.

Ale toto vše neznamená, že náš cíl ohledně osvěty je v dohlednu. Několik mýtů musíme ještě vyvrátit. Jakých? Například mýtus ohledně ceny pěnového skla a ceny zakládání na pěnovém skle. Široká veřejnost si neustále myslí o pěnovém skle, jak je drahé, ale realita je jiná. Cena je v dnešní době srovnatelná s ostatními izolačními materiály pro horizontální stavby. Spíše ještě nižší. Nemůžeme srovnávat materiál s životností do 20 let s pěnovým sklem, které tu bude i za 100 let. A jak je to tedy s cenou samotného zakládání? Jaká je pravda?

Pokud založíte plovoucí základovou desku na pěnovém skle, tato deska bude stejně drahá nebo maximálně o 10 % dražší než deska založená klasickým způsobem. Ale co opět ty přidané hodnoty? Nestojí za to si je připlatit? Navíc když v horizontu několika let se vše vrátí na úsporách za energie. Navíc ještě víme, jak navíc zlevnit a v dnešní době to umíme. A jak? Unikátní konstrukcí plovoucí základové desky. A v čem spočívá? To malé tajemství je skryto ve slově,, drátkobeton“. Použitím drátkobetonu podstatně snížíte množství a rozsah betonářské oceli používané pro armování základové desky.

CONDA s.r.o., Vám nabízí nejenom pěnové sklo GEOCELL, ale i bezplatné technické poradenství pro zakládání. Nevíte jak založit desku na pěnovém skle? Obraťte se na Nás. Zrealizujeme Vám základovou desku na pěnovém skle GEOCELL pod Váš dům na klíč. A budete se divit, že to není ani tak “ nekřesťansky“ drahé. Unikátním materiálem, s unikátní konstrukcí základové desky, za unikátní dobu Vám dopřejeme něco, co Vám nikdo jiný nenabídne.

 Více informací o zakládání na pěnovém skle GEOCELL na www.penove-sklo.net

CONDA s. r. o.
Severní 233
261 01 Příbram
Czech republic

E-mail: info@penove-sklo.net

www.penove-sklo.net