Pettenbach rekonstrukcia PD (2)

Rodinný dom v Pettenbachu bol prvou rekonštrukciou do energeticky pasívneho štandardu v Rakúsku. V roku 2005 bol premenený na nepoznanie – z nepríjemného tmavého bungalovu postaveného v roku 1960 sa stal moderný obytný domov. Konštrukcia z drevených prefabrikovaných prvkov nielen obalila a odizolovala existujúce murivo, ale zároveň poslúžila na vybudovanie nového nadzemného podlažia. Potreba energie na vykurovanie bola znížená z cca. 280 na 15 kWh/(m².a). Fotovoltika integrovaná do fasády  pokrýva takmer 60% elektriny na vykurovanie.

Po ôsmich rokoch sa ukazuje, že návrh a prevedenie rekonštrukcie boli skutočne precízne a dom pracuje v súlade s pôvodnými predpokladmi, mnohokrát dokonca i lepšie. Aj napriek tomu, že v jednotlivých izbách je bežne o 1 až 2 ° C vyššia teplota, než s akou projektanti počítali, dom potrebuje na vykurovanie ešte menej energie než sa očakávalo.

Pettenbach rekonstrukcia PD (6)

Zvýšené stavebné nároky na dosiahnutie pasívneho štandardu spôsobili dodatočné náklady vo výške 15%. Tieto náklady boli čiastočne pokryté z hornorakúskeho fondu podporujúceho energetickú efektivitu budov a počas nasledujúcich rokov sa vrátili aj vďaka nižším výdavkom za energie. Cena tepla a elektriny sa navyše od roku 2005 výrazne zvýšila, takže sa rekonštrukcia začala vyplácať dokonca skôr, než sa čakalo.

Pettenbach rekonstrukcia PD (4) Pettenbach rekonstrukcia PD (5) Pettenbach rekonstrukcia PD (3)

Ďalšie významné úspory dom dosiahol vďaka zníženiu nákladov na priebežnú údržbu. Tam, kde bolo predtým nutné platiť za kontrolu a opravy vykurovacieho systému a komína (zhruba 400 eur ročne), dnes stačí výmena filtrov v systéme vzduchotechniky (celkom 85 euro ročne). Významnejšiu kontrolu vnútorných technických zariadení domu bolo treba za celých deväť rokov absolvovať len raz.

Zdroj: http://www.langconsulting.at/index.php/de/news-de/242-passivhaus-h%C3%A4lt-was-es-verspricht