Pyramida_Rymarov (7)

Na začiatku tejto realizácie stálo veľké šťastie a túžba investorky po novom bývaní, ktoré malo slúžiť nielen ako strecha nad hlavou, ale aj ako miesto, ktoré jej pomôže k uzdraveniu. Preto svoju pozornosť upla k tvare pyramídy, ktorá má v sebe koncentrovať pozitívnu a liečebnú energiu. Energetický potenciál pyramíd je predmetom nejedného vedeckého výskumu, ale teraz hlavne podnetom pre stavbu domu, ktorý počas niekoľkých posledných mesiacov rástol v Rýmařove.

Veľká dávka pozitívnej energie hrala kľúčovú rolu v tomto projekte už od jeho začiatku. Investorka na stavbu svojho vysnívaného pyramídového domu nemala prostriedky, tie však v roku 2012 vyhrala v lotérii a jej sen sa tak začal napĺňať. Súčasne však nebolo jednoduché nájsť ani firmu, ktorá by bola schopná pyramídu navrhnúť a postaviť .

Zdanlivo jednoduché zadanie domu v tvare pyramídy limitoval nielen presne stanovený rozpočet, ale aj veľkosť pozemku, na ktorom mala byť pyramída postavená. Tvar pyramídy má navyše veľmi zlý pomer zastavanej plochy k ploche úžitkovej. Bolo preto potrebné nájsť také riešenie, ktoré zachová tvar pyramídy, vytvorí dostatočne veľkú plochu pre život investorky a jej dcéry a pritom bude dodržaný rozpočet.

Pyramida_Rymarov (6) Pyramida_Rymarov (5)

Najskôr sme sa museli s problematikou pyramíd bližšie zoznámiť, aby sme už od začiatku pracovali so správnym pomerom strán pyramídy a jej orientáciou na pozemku. Tieto parametre má dom úplne rovnaké ako u známych pyramíd v Egypte. Po pár náčrtoch a hodinách štúdií vznikol návrh, s ktorým bola spokojná nielen investorka, ale aj my ako architekti,” hovorí Michal Šopík z firmy Vesper Frames.

Konštrukciu drevostavby tvorí klasická rámová sendvičová konštrukcia, ktorá bola prefabrikovaná vo výrobnom závode a vďaka tomu zabrala montáž diela na kľúč iba 3 týždne. Základom pre plášť pyramídy sú 4 nárožné krokvy, ktoré vynášajú zvyšok izolovanej konštrukcie strechy.

Pyramida_Rymarov (12)

Výsledkom je dom v tvare pyramídy s vloženým kvádrom a úžitkovou plochou 64 m2. Prízemie obsahuje riešenie 2 + KK a druhé podlažie spálňu s meditačným priestorom v špici pyramídy. Takže sa vlastne jedná o 3 + KK za necelých 77000€ (2 milióny Kč)  a to v prevedení na kľúč.

 Pyramida_Rymarov (11) Pyramida_Rymarov (10) Pyramida_Rymarov (9)

Pyramida_Rymarov (4) Pyramida_Rymarov (3) Pyramida_Rymarov (1)

Pyramida_Rymarov (13)

Rez

Pyramida_Rymarov (14)

Pôdorys prízemie

Pyramida_Rymarov (15)

Pôdorys poschodie

 

Poďakovanie
Tento netradičný projekt by nevznikol bez chápavého a ústretového prístupu vedúci stavebného úradu v Rýmařove, ktorá mala pre chorú investorku pochopenie. Veľká vďaka patrí aj asistentke investorky a v neposlednom rade firme Vesper Frames, ktorá dokázala stavbu navrhnúť, vyprojektovať a postaviť .