malator_house (2)

Hodnota tohto útulku nepochybne spočíva v jeho polohe. Stojí na útese v národnom parku, na pobreží juhozápadného Walesu. Jedná sa o idylické miesto a vysoko chránené, čo znamená, že stavebné povolenie sa všeobecne nesmelo dávať ľuďom, ktorí tam žili. Akékoľvek zmeny, vrátane predĺženia domu jemnými sklenenými štruktúrami boli zakázané. V pôvodnom starom armádnom bunkri tu trávil svoje dovolenky člen britského parlamentu a milionár Bob Marshall-Andrews celých dvadsaťpäť rokov.

Napriek prísnym podmienkam, a vedomia možných obvinení z protekcie sa poslanec obrátil na architektonickú kanceláriu Future Systems so zámerom nahradenia starej stavby domom, kde by mohol žiť, keď odíde do dôchodku.

Predpisy platné v národnom parku voči akejkoľvek výstavbe motivovali architektov navrhnúť dom, ktorý by ležal nenápadne na zemi, bez toho, aby odpútaval pozornosť od hlavných turistických atrakcií: prírody a divokej zveri.
Preto architekti naprojektovali dom, ktorý nemohol byť zamietnutý z dôvodu, že zasahnuje do krajiny. Ich riešenie spočívalo v budovaní smerom dole, a tým posilnili vzťahy s okolím. Bol to nápad, ktorý pripomína staré tradičné stavebné metódy v severnej Škandinávii, kde boli široké múry postavené z prekrývajúcich sa vrstiev pôdy a rašeliny. Táto technika viaže pôdu ku koreňom, funguje ako tepelná izolácia a hlavne zamaskovala budovu v krajine.

Architekti takto vytvorili dom, ktorý je sotva viditeľný v krajine. Z diaľky dom prijíma formu návršia s veľkými presklenými panelmi otvorenými smerom k moru.

malator_house (1)

malator_house (4)

malator_house (5)

malator_house (6)   malator_house (3)

malator_house (1)   malator_house (2)

Zdroj:

http://storiesofhouses.blogspot.co.at/2007/02/blog-post.html

http://inthralld.com/2013/01/exquisite-underground-malator-house-in-wales/