Isover Lam strecha

Isover Lam – revolučné lamely pre ploché strechy

V juhomoravskom Rajhradě boli odbornej verejnosti predstavené revolučné lamely pre ploché strechy ISOVER LAM od spoločnosti ISOVER, ktorá je súčasťou skupiny Saint-Gobain. V oblasti izolácii plochých striech tak dochádza k výraznému technologickému posunu, ktorým by sa do budúcnosti malo zamedziť ich poškodzovaniu počas prevádzky a následnému používaniu.

Divízia ISOVER neustále inovuje svoje výrobky s cieľom ich zdokonaľovania, zjednodušenia manipulácie a eliminácie prípadných škôd pri nesprávnej pokládke. Zatiaľ posledným vylepšením prešla oblasť plochých striech, kde sa rozhodol ISOVER otočiť vlákno minerálnej vlny proti horizontálnemu zaťaženiu. Dôvod bol jednoduchý. Veľkoformátové strešné lamely s kolmým vláknom oveľa lepšie prenášajú tlakové zaťaženie. Kolmá orientácia vláken pri tlaku prenesie zaťaženie na trapézový plech bez vlastnej deformácie (stlačenia) a nedochádza k žiadnemu poškodeniu. U hornej vrstvy tepelnej izolácie tak nedochádza k rozšliapnutiu. Ing. Luděk Grabovský, produktový manažér zo spoločnosti ISOVER CZ k vývoju produktu dodáva: „Pri plochých strechách sme stále riešili problém s pochôdznosťou. Pri nedodržaní doporučených postupov dochádzalo k zbytočným škodám, ktoré sa nedali reklamovať. Preto sme sa na to rozhodli zamerať.“ Vďaka kolmému vláknu sa pri nižšej hmotnosti docielilo rovnakých technických parametrov, čo je výhodné jednak pre konštrukciu, ako aj pre montážnikov. Manipulácia s lamelami je naozaj jednoduchá. „Lamely ISOVER LAM sú ľahké, môžete ich  prenášaš smerom kolmo k zemi, takže nemusíte hľadať kolegov, aby vám s nimi pomohli,“ potvrdzuje jednoduchú manipuláciu s lamelami Luděk Grabovský.

Technické vlastnosti lamiel ISOVER LAM 30 a LAM 50 zodpovedajú vysokému štandardu všetkých izolačných materiálov ISOVER. Lamely majú rovnaké mechanické vlastnosti ako dosky, sú vodoodpudivé a odolné proti drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu. Výhodou je i nízky difúzny odpor, čo uľahčuje prestup vodných pár. Ekologická a hygienická nezávadnosť je samozrejmosťou pri všetkých výrobkoch ISOVER.

Veľkoplošné strešné lamely ISOVER LAM 30 a LAM 50 dokážu úplne nahradiť doteraz používané strešné dosky. Používajú sa výhradne ako spodná vrstva minerálneho súvrstvia, napríklad pod dosky ISOVER S alebo S-i. Dosky sa ukladajú na parozábranu, nosnú konštrukciu alebo na spádový systém.
Obecne sa dá povedať, že ploché strechy sú náchylné k rôznym škodám vzniknutým jednak pri pokládke, ako aj počas životnosti strechy. Montážnici, ktorí nedodržia predpísané postupy, môžu napáchať škody obrovského rozsahu, nielen prešliapnutím izolačného materiálu, vďaka ktorému následne môžu vznikať kaluže a jazierka, ale taktiež napríklad nesprávnym prekrývaním materiálov. O prestupoch, ktoré nie sú dobre izolované proti vode, snáď ani nie je potrebné hovoriť. Voda obecne je najväčším nepriateľom plochej strechy. Odvedeniu vody zo strechy sa musí venovať dostatočná pozornosť. Pokrývači by mali venovať pozornosti aj spojom, kde taktiež hrozí prenikanie vlhkosti.

Technické detaily nájdete v technickom liste, ktorý je voľne dostupný na www.isover.cz.

Zdroj: ISOVER