Poznáme víťazov Slovenského kola prestížnej medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest. Porota mala neľahkú úlohu; zo všetkých prihlásených prác musela vybrať tri, ktoré pôjdu koncom mája reprezentovať Slovensko na medzinárodné finále súťaže do Bukurešti. Porota sa na výsledkoch nakoniec zhodla jednohlasne, no diskusia v priebehu rozhodovania niekoľkokrát dramaticky zamiešala karty.

Dvojpodlažná energeticky efektívna škola v Turecku

Témou desiateho ročníka súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest bol návrh školy budúcnosti pre deti na prvom stupni (6 až 10 rokov) v tureckom meste Gaziantep. Podľa zadania mali študenti k dispozícii konkrétny pozemok a limitovala ich výška budovy – škola mohla mať maximálne dve nadzemné podlažia do výšky 8 metrov, pričom predpokladaný počet žiakov bol 400 – 600. Okrem samotnej budovy mali študenti navrhnúť na pozemku telocvičňu, priestor na hry a voľnočasové aktivity a tiež vlastnú biozáhradu. Študenti museli pri vypracovaní projektov rátať s dodržaním multikomfortného štandardu budovy v teplom tureckom podnebí, čo vyžadovalo špecifický prístup.

V zajatí lesa

Na prvom mieste sa umiestnil návrh s názvom „Future is nature“. Autorom je Tomáš Boroš, študent 5. ročníka Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach. Jeho návrh situuje školu sčasti do podzemia a vťahuje do jej priestorov vysadený listnatý les. Najväčšiu úsporu energií predpokladá zasadením budovy do terénu, s lesom pracuje ako so zdrojom tieňa, sviežeho vzduchu využiteľného aj na ochladzovanie priestorov. Návrh však nevtieravo poukazuje aj na to, ako les pozitívne vplýva na detský svet.

Na prvom mieste sa umiestnil návrh s názvom „Future is nature“. Autorom je Tomáš Boroš. 2.1.c - v zajati lesa 2.1.b - v zajati lesa

Klasika so zelenou strechou

Druhé miesto obsadil návrh študentky 4. ročníka Fakulty architektúry na bratislavskej STU. Júlia Genšorová navrhla funkčnú stavbu, ktorej jednoduchosť nahráva reálnej možnosti realizácie. Autorka sa vyhrala s dispozičným riešením školy a architektonický výraz podriadila funkcii. Výsledkom je škola, ktorá vyzerá ako škola a obsahuje potenciál kvalitného priestoru pre výučbu.

Druhé miesto obsadil návrh študentky 4. ročníka  Druhé miesto obsadil návrh študentky 4. ročníka

Netradičné prieduchy do podzemia

Tretie miesto patrí extravagantnému návrhu, v ktorom autorka Erika Hrivíková z bratislavskej Fakulty architektúry STU budovu školy vnorila do terénu a ozdobila ju netradičnými prieduchmi. Návrh je odvážny, triedy sú vnorené do podzemia, pričom svetlo a čerstvý vzduch do nich privádzajú prieduchy, pripomínajúce veže minaretov.

Návrhy študentov posudzovala slovenská architektonická špička – Pavol Pokorný, Ľubomír Závodný, Andrej Alexy, Štefan Moravčík a Peter Vitko. Na splnenie podmienok energetickej efektivity dozeral Vladimír Šimkovic z IEPD (Inštitút pre energeticky pasívne domy) a Vladimír Balent zo spoločnosti Isover. Hlas odborných médií bol zastúpený v osobe Dariny Lalíkovej z vydavateľstva Eurostav a Ľudovítom Petránskym z vydavateľstva Jaga. Súčasťou poroty bola tiež minuloročná víťazka národného kola Tatiana Petrulová.

 Tretie miesto patrí extravagantnému návrhu

Víťazné návrhy poputujú na medzinárodné kolo do Bukurešti a budú v silnej medzinárodnej konkurencii bojovať o prvenstvo. Slovenskí študenti však môžu byť na seba hrdí už teraz – obstáť pred porotou, ktorá má za sebou množstvo úspešných realizácií a skúseností, je už samo osebe veľkým úspechom.