Zelena-budova_BBC-1-Plus

Dôležitosť podpory cyklistickej dopravy v hlavnom meste neustále rastie.

Jej význam si uvedomovali aj projektanti prvej zelenej kancelárskej budovy v Bratislave BBC 1 Plus.

BRATISLAVA 5. jún 2014 – Neustále narastanie počtu áut v mestách má za následok okrem zhoršenia stavu životného prostredia a kvality ovzdušia aj väčší počet dopravných nehôd a stresových situácií. Mnohé európske mestá pristupujú k riešeniu tohto problému rôznymi obmedzeniami pre pohyb áut v centrách, podporou hromadnej dopravy a používania alternatívnych dopravných prostriedkov. K tým najobľúbenejším patrí už tradične bicykel, ktorého význam v mestskom prostredí neustále stúpa.

Bratislava versus Viedeň

Používanie bicykla pre cestu do práce, školy, či na nákup, využívajú v Bratislave podľa údajov mesta dve, maximálne tri percentá ľudí. Pre porovnanie, vo Viedni je to približne sedem percent. Tento stav je však, samozrejme, závislý od podmienok pre cyklistov a štruktúry cyklistických trás. Viedeň ponúka 930 km cyklotrás, v Bratislave je to približne 110 km. Keďže v Bratislave sú tieto trasy vybudované prevažne pre rekreačnú cyklistiku a priamo v meste absentujú, prepravu bicyklom využíva len malé percento obyvateľov. Okrem vytvárania nových cyklotrás Bratislava v súčasnosti chystá zavedenie systému verejných bicyklov. Bratislavčania by si tak mohli požičať bicykel na jednom mieste a vrátiť ho pri inom stanovisku. Celkovo sa uvažuje nad 24-mi stojanmi v rámci Bratislavy, pričom každý z nich bude mať 5 bicyklov a ďalších 5 uzamykateľných držiakov pre odloženie bicykla.

 

Okrem vybudovania bicyklových požičovní a stojanov samotným mestom, podporujú cyklistickú dopravu aj niektoré budovy. Patrí k nim aj prvá certifikovaná zelená kancelárska budova v Bratislave BBC 1 Plus. „Keďže Bratislava Business Center 1 Plus je ekologickou budovou, snažíme sa našim nájomcom ponúknuť aj možnosť alternatívneho spôsobu dopravy. Preto sme pri budove vybudovali bezpečné a kryté stojisko pre bicykle a na prízemí budovy tiež sprchy, ktoré môžu zamestnanci využiť pred svojím príchodom do práce,“ uviedol lízingový riaditeľ BBC 1 Plus Radovan Mihálek.

Bicykle v európskych mestách

Titulom hlavné cyklistické mesto Európy by sa mohol pochváliť Amsterdam, keďže v meste s približne 820 000 obyvateľmi si denne vyrazí na bicykli približne pol milióna ľudí. Amsterdam výrazne podporuje cyklistickú dopravu, ponúka množstvo cyklotrás a požičovní bicyklov. Taktiež v iných európskych mestách získal bicykel masovú obľubu, v Kodani tvorí až 36% podiel na doprave. K ďalším metropolám, ktoré výrazne podporujú cyklodopravu, patria napríklad Rím, Londýn, Paríž a Berlín.