Zdroj: Renee Carlson / Argonne National Laboratory.

Zdroj: Renee Carlson / Argonne National Laboratory.

Solárne panely vyrobené v Číne majú vyššiu uhlíkovú stopu a je pravdepodobné, že sa na ich výrobu spotrebuje podstatne viac energie než na panely vyrobené v Európe, hovorí nová štúdia vypracovaná Northwestern University v spolupráci s  Národným energetickým laboratóriom v Argonne. Správa porovnáva energie a emisie skleníkových plynov potrebné na výrobu solárnych panelov v Európe a v Číne. Pomocou analýzy životného cyklu (LCA) spočítali všetky energie použité na zhotovenie výrobku – energia na ťažbu suroviny, palivo na prepravu materiálov a výrobkov, elektrinu pre spracovanie v továrni a tak ďalej.

Odhadujeme, že uhlíková stopa solárnych panelov je asi dvojnásobná, keď sa vyrobia v Číne a používajú v Európe, v porovnaní s lokálne vyrobenými a používanými v Európe,” povedal Fengqi You, odborný asistent chemického a biologického inžinierstva na Univerzite Northwestern.
Aj keď to môže vyzerať ekonomicky atraktívne, presunutie výroby solárnych panelov z Európy do Číny je menej udržateľné nielen z hľadiska životného cyklu ale aj z energetického a ekologického hľadiska – a to najmä ak solárne panely vnímame ako krok k udržateľnejšej budúcnosti.

Za predpokladu, že je solárny panel vyrobený z kremíka – zďaleka najčastejšieho materiálu používaného pri solárnych paneloch – a je nainštalovaný v slnečnej južnej Európe, bude výroba solárneho panelu v Číne  trvať asi 20 až 30 percent dlhšie, aby sa pokrylo množstvo energie potrebné na jeho produkciu. Pritom uhlíková stopa bude asi dvakrát vyššia.

Najväčším dôvodom je, že Čína má menej ekologických a energetických noriem pre svoje továrne a elektrárne a vyrába viac elektriny z uhlia a iných neobnoviteľných zdrojov.

Spotrebuje sa  veľa energie na extrakciu a spracovanie kremíka, pričom v Číne je táto energia zväčša vyrábaná zo špinavších a menej efektívnych zdrojov energie, než v Európe,” povedal vedec a spoluautor Seth Darling. “Tento rozdiel sa pravdepodobne vyrovná v ​​priebehu času, keďže Čína posilňuje predpisy v oblasti životného prostredia.

Štúdia nezahŕňala energetické náklady na dopravu solárnych panelov na konečné miesto určenia. Doprava by zväčšila rozdiel ešte viac – napríklad 60 percent všetkých solárnych panelov v roku 2012 skončili v Nemecku a Taliansku.

Zdroj: www.sciencedaily.com