arch2014

Redakčná rada časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre na svojom zasadnutí nominovala architektonické diela  na udelenie Ceny ARCH 2014. Výber prebiehal trojkolovo a redakčná rada nakoniec na Cenu ARCH 2014 nominovala 10 diel, ktoré boli publikované v časopise ARCH od júla 2013 do júna 2014. Kvalitu vybraných nominovaných diel posúdi in sitú v dňoch 10. – 12. septembra medzinárodná odborná porota v zložení Enrique Álvarez-Sala Walther (Španielsko), Irena Fialová (Česká republika), Andrej Hrausky (Slovinsko), Juraj Hermann a Andrea Bacová (Slovensko).Záverečné zasadnutie poroty bude 12. septembrapodvečer, na ktorom rozhodnú o laureátovi Ceny ARCH 2014.

Slávnostné vyhlásenie laureáta Ceny ARCH 2014 sa uskutoční 6. novembra 2014  v Moyzesovej sieni v Bratislave.

Zhmotnenou podobou ceny je umelecký artefakt od akademického sochára Jozefa Hobora.

www.arch.sk