stavba_roka_2014

T l a č o v á     s p r á v a  –  Bratislava  22. 09. 2014

Už 1. októbra 2014 začína hlasovanie širokej verejnosti za najkrajšiu stavbu jubilejného 20. ročníka celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.  23   stavebných diel  vo dvoch kolách  posudzovaných odbornou porotou – podľa technickej dokumentácie  a ich obhliadkou v lokalitách po celom území Slovenska –, sa  bude v tomto ročníku uchádzať o naše hlasy prostredníctvom internetového hlasovania na známom internetovom portáli www.zoznam.sk.   Aj napriek nie ľahkej ekonomickej situácii Slovenska zásluhou aj investične podvyživeného stavebného trhu  – verejnými či súkromnými investíciami –, sa realizujú na Slovensku stavby, ktoré si z rôzneho hľadiska zaslúžia našu pozornosť. A tie vám už po 6. ročník dáva do vašej láskavej pozornosti prostredníctvom tejto dnes pozitívne verejnosťou vnímanej a prijímanej web-ankety Cena verejnosti od roka 2009 jej zriaďovateľ a organizátor a súčasne od roka 1995 aj organizátor  súťaže Stavba roka Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.  Hlasovanie začína dňom 01. októbra  2014 a končí 28. októbra 2014.  Každá jedna stavba sa prezentuje obrazom (foto), menovite hlavnými účastníkmi jej realizácie – právnické osoby, fyzické osoby -, finančnými nákladmi, lehotami realizácie a stručným textom.

Bude opäť zaujímavé, ako dopadne konfrontácia medzi príslušnou odbornou verejnosťou, ktorú v súťaži Stavba roka  zastupuje odborná porota a širokou porotou nás verejnosti. O tom, ktoré z týchto stavebných diel to bude, sa oficiálne zverejní  20. novembra 2014 na slávnostnom vyhlásení výsledkov Súťaže a odovzdávaní cien spojených s gala večerom, aj so zverejnením výsledkov vášho hlasovania, teda stavby s titulom Cena verejnosti 2014 za prítomnosti Rozhlasu a televízie Slovenska. Záznam odvysiela RTVS :2 v hlavnom vysielacom čase o 20.05 hod. dňa 29. novembra 2014, to je v sobotu.

Zriaďovateľ Ceny verejnosti a jej organizátor Združenie  ABF Slovakia i vyhlasovatelia súťaže Stavba roka 2014 vám želajú,  vážení respondenti, pri on line   vstúpení do galérie stavebných diel súťaže Stavba roka 2014 na hlasovacom internetovom portáli,  pekný zážitok pri ich prehliadke a veria,  že nielen jedno z týchto z rôznych hľadísk  zaujímavých diel  postavených za ostatné obdobie na Slovensku, možno dokonca niekde poblíž vášho bydliska či vo vašej obci, meste, regióne vás zaujme natoľko, že si zaslúži vaše najvyššie hodnotenia. A želajme si aj na Slovensku čím viac zelených stavieb, z ktorých niektoré sa prezentujú aj v tomto ročníku súťaže.

                                                                                      Ing. Mária Brichtová, prezidentka Združenia

a  vyhlasovatelia súťaže Stavba roka 2014:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

                 Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,

Slovenská komora stavebných inžinierov,

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,

Spolok architektov Slovenska,

Slovenský zväz stavebných inžinierov,

Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.