Stavba sa  nachádza v oblasti, kde zeleň pokrýva iba 0,25% krajiny. Foto: Hiroyuki Oki

Stavba sa nachádza v oblasti, kde zeleň pokrýva iba 0,25% krajiny. Foto: Hiroyuki Oki

Rapídna urbanizácia a trend redukcie zelených plôch vietnamských miest na súčasných 0,25 % inšpirovali kolektív architektov Vo trong nghia k navrhnutiu prototypu budovy komínového domu pre stromy. Obydlie, nachádzajúce sa v hlavnom meste Vietnamu Hanoji, pozostáva z piatich samostatných betónových boxov, pripomínajúcich kvetináče, v ktorých sú vsadené stromy. Hrubá vrstva pôdy na streche prispieva k významnému zadržiavaniu vody, redukujúc tak riziko povodní.

V snahe minimalizovať náklady boli na výstavbu použité lokálne a prírodné materiály. Vonkajšie steny tvorí monolitický betón s bambusovým debnením, na vnútornú povrchovú úpravu boli použité lokálne pálené tehly. V nižších podlažiach bola navrhnutá jedáleň a knižnica, zatiaľ čo vo vyšších podlažiach je priestor pre spálne a kúpeľnu. Prízemie obytného priestoru je rozšírené o nádvorie a záhrady, ktoré vypĺňajú priestor medzi jednotlivými blokmi. Celkové náklady na projekt predstavovali 156 000 USD.

Päť samostatných jednotiek je umiestnených okolo centrálneho nádvoria. Foto: Hiroyuki Oki

Päť samostatných jednotiek je umiestnených okolo centrálneho nádvoria. Foto: Hiroyuki Oki

Obydlia sa snažia svojich obyvateľov znova spojiť s prírodným prostredím. Foto: Hiroyuki Oki

Obydlia sa snažia svojich obyvateľov znova spojiť s prírodným prostredím. Foto: Hiroyuki Oki

Veľké sklenené dvere v prízemí zabezpečia, že každý byt ponúka dostatok svetla a vetrania. Foto: Hiroyuki Oki

Veľké sklenené dvere v prízemí zabezpečia dostatok svetla pre každý byt. Foto: Hiroyuki Oki

Vonkajšie steny sú vyrobené z monolitického betónu s bambusovým debnením. Foto: Hiroyuki Oki

Vonkajšie steny sú vyrobené z monolitického betónu s bambusovým debnením. Foto: Hiroyuki Oki

Situácia

Situácia

Pôdorys prízemie

Pôdorys prízemie

Situácia

Situácia

Rez budovou

Rez budovou

Zdroj: www.designboom.com