Trieda v prírode     

Trieda v prírode je osadená priamo pred hlavným vstupom Základnej školy Orešie do zatrávnenej plochy medzi solitérne listnaté stromy. Otvorená pavilónová konštrukcia je vytvorená sústavou vertikálnych stĺpov z kmeňov agátu, ktoré nesú horizontálne strešné prvky v dvoch úrovniach. Strecha je  vegetačná s extenzívnou výsadbou suchomilných travín a trvaliek. Podlahu tvoria drevené klátiky z agátu, duba a brezy. Podhľad je prekrytý rákosovou rohožou.

Trieda v prírode bola navrhnutá v súlade s princípmi „zelenej budovy“. Ide o objekt, ktorý je ohľaduplný voči životnému prostrediu počas celého životného cyklu  od projektu cez výber vhodného pozemku, proces výstavby, prevádzku až po prípadnú renováciu či demontáž. Environmentálny, prírodný a efektívny dizajn, stavba s príjemným vnútorným prostredím okolitým prostredím spolu s okolitou prírodou vytvárajú harmonický prvok v území.

Nekonformný projekt bol vybraný na medzinárodnú prehliadku Salón drevostavieb 2015, ktorú bude možné navštíviť napríklad aj na veľtrhu CONECO 2015 (25. – 28. 3.) na výstavisku INCHEBA Expo v Bratislave.

Trieda v prírode       Trieda v prírode Trieda v prírode       Trieda v prírode, konštrukcia    

Trieda v prírode, areál Základnej školy Orešie,  Pezinok-Grinava (SK)

Autor: Radovan Rusnák
Dodávateľ: Dobrovoľníci obč. iniciatívy Grinava
Investor: Základná škola Orešie
Realizácia: 2014
Úžitková plocha: 42,0 m2
Zastavaná plocha: 42,0 m2
Náklady: 1 900 Eur + práca dobrovoľníkov
Text: Radovan Rusnák, Foto: Eva Pilátová, Radovan Rusnák, Zdroj: Ateliér Rusnák

Zdroj: ARCHA matério, www.admagazin.sk