hobiti_dom

Po skúsenostiach s výstavbou Ekocentra, SOSNA, ktoré bolo postavené s použitím slamených balov s hlinenými omietkami, sa občianske združenie SOSNA rozhodlo postaviť ďalšiu stavbu, tento krát takmer výlučne z miestneho prírodného a odpadového materiálu. A výsledok je dôkazom toho, že tvorivosť a nadšenie môže nahradiť drahé materiály a stavebné mechanizmy.  V sobotu, 25.10.2014, bol na festivale Babie leto slávnostne otvorený Hobití dom.

 

Pri jeho stavbe nás inšpirovala myšlienka Mahátma Gándhího, ktorý povedal, že dom by mal byť postavený z materiálu, ktorý sa dá získať v okruhu 20 km. Touto stavbou chceme ukázať, že sa dá vlastnými rukami, z miestneho voľne dostupného materiálu, postaviť domček, ktorý je pekný, zdravý, príjemný a … dobrý – v tom pôvodnom slova zmysle.

Domček ktorý navrhol Ing. Róbert Mergeščík, je postavený technikou „Earthbags“ kde múry sú stavané z vriec plnených ubitou hlinou, ktorú sme dostali priamo z obce ako odpad.  Zo severnej strany, ktorá je zasypaná hlinou, sme okolo obvodových múrov postavili sekundárny múr z pneumatík, technikou Earthships, ktorý slúži na vyrovnanie tlaku zeminy na múry.

Budova je zastrešená tzv. recipročnou strechou, ktorej nosné prvky boli postavené z neohranenej guľatiny. Recipročná strecha, tiež známa ako strecha Mandala, sa používa od dvanásteho storočia v čínskej a japonskej architektúre. Poslednú dobu je stále populárnejšou práve pri ekologických stavbách, najmä typu „round house“. Kruhové okno v strede strechy slúži aj ako svetlovod  zhotovený z reflexnej fólie, ktorý odráža slnečné svetlo do vnútra domčeka.

Omietky, rovnako ako aj podlaha sú tradičné, hlinené,  pričom ako materiál sme použili staré váľky. Vykurovanie a prípadne aj varenie bude zabezpečené jednoduchou hlinenou tzv. ruskou pecou a v prechodnom období bude  stavba vyhrievaná tzv. Trombeho stenou, čo je vlastne solárny kolektor zhotovený zo starého okna, ktorý vháňa do interiéru teplý vzduch.

Celý domček, s výnimkou južnej strany, ako aj strecha sú  prisypaná hlinou, ktorá tvorí ideálnu masu pre zabezpečenie vhodnej klímy a pre umožnenie kumulácie tepla počas vykurovacieho obdobia, čím sa zníži množstvo dodávanej energie na minimum. Do pôdy  nasadíme rastliny, čím vznikne na domčeku obrovský vegetačný „krtinec“.

Väčšina uvedených riešení sa osvedčila v podmienkach rozvojových krajín,  našou snahou je prispôsobiť a rozšíriť ich aj v našich podmienkach, najmä medzi sociálne slabšími skupinami, ale aj medzi ekologicky zmýšľajúcimi jednotlivcami, ktorý sa nechcú dostať do hypotekárnej pasce. Preto sme volili materiály, ktoré sú väčšinou voľne k dispozícii a jednoduché  techniky, ktoré zvládne väčšina ľudí.

Toto všetko by sme neboli urobili bez množstva dobrovoľníkov, ktorí sa u nás vystriedali na kurzoch a pomohli s výstavbou a preto im patrí veľká vďaka. Domček bude slúžiť pre vzdelávacie a tréningové aktivity SOSNY a zároveň ako ukážka „ako sa to dá“.  Príďte si aj vy vyskúšať, ako žijú Hobiti.

Ekocentrum SOSNA sa spolu s Hobitím domčekom nachádzajú v obci Družstevná pri Hornáde. Viac informácií nájdete na www.sosna.sk

SOSNA-Hobiti dom (1)SOSNA-Hobiti dom (5)SOSNA-Hobiti dom (6)SOSNA-Hobiti dom (4)SOSNA-Hobiti dom (9)SOSNA-Hobiti dom (8)SOSNA-Hobiti dom (3)SOSNA-Hobiti dom (10)SOSNA-Hobiti dom (11)SOSNA-Hobiti dom (14)SOSNA-Hobiti dom (13)

Štefan Szabó, SOSNA,
0911 951 139,
omar.sosna@gmail.com