isover_vario_extra_safe

Nový systém ISOVER VARIO XTRA SAFE je unikátny systém na riešenie a zabezpečenie vzduchotesnosti domu.

Podobne ako systém VARIO Duplex sa vyznačuje variabilným difúznym odporom, vďaka čomu konštrukcia ostáva celoročné chránená pred pôsobením vlhkosti a negatívnymi následkami vlhkosti. V porovnaní s doteraz používaným systémom VARIO Duplex ma však nový systém VARIO Xtra 2 podstatné výhody:

 Xtra Safe:

Väčší rozsah hodnôt variabilného difúzneho odporu Sd -> VARIO Xtra: Sd od 0,3 do 20,0 m vs VARIO Duplex: Sd od 0,2 do 5,0 m. Vďaka tomu nový systém VARIO Xtra poskytuje ešte väčšiu mieru bezpečnosti a ochrany domu pred pôsobením vlhkosti.

Xtra Simple:

Ešte jednoduchšia montáž vďaka systému „suchý zips“. Fólia (VARIO XtraSafe) sa na podklad (napr. krokva) prichytí pomocou fixačnej montážnej pásky VARIO XtraFix – jednoducho ako suchý zips. Montáž fólie je bez spiniek (žiadne dierovanie fólie), v prípade potreby je možné fóliu od podkladu odlepiť a znovu prichytiť.

Skladba systému:

VARIO ExtraSafe: klíma membrána (fólia)
VARIO XtraFix: fixačná montážna páska
VARIO XtraTape: lepiaca páska na prelepenie vzájomných stykov fólie
VARIO XtraFit: tesniaci tmel na vytvorenie styku fólie s okolitými stavebnými konštrukciami

Oblasť použitia:

Nový systém ISOVER VARIO Xtra Safe, podobne ako systém VARIO Duplex je určený na vytvorenie vzduchotesnej roviny (parozabrany) v konštrukciách šikmých striech, stropov a stien (napr. drevo domy). Vďaka variabilnej priepustnosti vodných par v závislosti od okolitých podmienok (teplota, relatívna vlhkosť prostredia) systém VARIO Xtra stabilizuje počas roka vlhkostný režim konštrukcie. V letnom období podporuje odvetrávanie vlhkosti zo skladby strešnej konštrukcie do interiéru; v zimnom období naopak chráni konštrukciu pred prestupom vlhkosti z interiéru. Vďaka väčšiemu rozsahu premenlivého difúzneho odporu zabezpečuje ešte väčšiu bezpečnosť a ochranu pred pôsobením vlhkosti a napomáha regulovať vlhkostne pomery v drevených konštrukciách.