StribrnaSkalice_Víkendový dom pri rieke (3)

Typickým príkladom uplatnenia drevostavieb sú súkromné objekty na účely rekreácie – chaty či víkendové domy. Tradícia stavania drevených chát nie je v našom regióne nová, pozvoľna sa však mení celkový filozofický postoj investorov a architektov k takýmto zadaniam. Pribúdajú osvietení stavebníci a stavitelia, ktorí sa usilujú o udržateľné stavanie v širších kontextoch ako je šetrnosť k okolitému prostrediu a stavanie v harmónii s ním, využitie miestnych materiálových zdrojov či pracovných síl, a v neposlednom rade ekologické zmýšľanie a riešenie vo väzbe na spotrebu energií a rozumné zhodnotenie existujúcich zdrojov. To všetko je možné pri súčasnom dosiahnutí modernej architektúry a komfortu v duchu súčasných požiadaviek. Víkendový dom v Stříbrné Skalici je ukážkou prístupu, ktorý môže poslúžiť ako chvályhodný príklad a inšpirácia pre iné podobné zadania.

Pôvodne na pozemku, kde teraz stojí nový hlavný objekt a malý záhradný domček, bola stará chata na masívnom kamennom sokli. Pozemok sa nachádza pri rieke a susedí s ďalšími rekreačnými objektmi. Jeho veľkou devízou je ideálna pozícia: je tu len jeden rad chát pri rieke, obslužná komunikácia a hneď za ňou svah zarastený hustým lesom. Zadaním od klienta bolo postaviť kvalitnú súdobú stavbu na rekreáciu, ktorá bude slúžiť na víkendy, no v budúcnosti napríklad aj ako letný byt na dlhodobejšie pobyty. Vzhľadom na to bol aj stavebný program od začiatku uvoľnenejší, než býva bežné napríklad u rodinných domov.

Koncept

Z existujúcej stavby sa dal použiť „len“ masívny kamenný sokel. Architekt ho umne využil ako „podstavec“ pre nový objekt, ktorý sa rozhodol zo sokla prekonzolovať viac-menej na všetky strany. Zároveň orientoval presklenie v severojužnej osi, aby obmedzením vizuálneho kontaktu s okolitými pozemkami na minimum dosiahol súkromie a zároveň čo najkrajší výhľad na rieku. Uzavretie prízemia domu v čase neprítomnosti obyvateľov zabezpečujú okenice, farebne kontrastujúce s drevenými súčasťami fasády a interiéru.

StribrnaSkalice_Víkendový dom pri rieke (1)

Situácia na pozemku

Dom je umiestnený pri severnej hranici pozemku v rade ďalších rekreačných objektov v páse medzi riekou na juhu a prístupovou komunikáciou na severe. Na pozemku bol ešte umiestnený aj záhradný domček, ktorý slúži ako sklad a možnosť zastrešeného vonkajšieho posedenia.

Dispozícia

Do prízemia sa vchádza cez priestranné závetrie, ktoré môže byť v letných mesiacoch súčasťou hlavného obytného priestoru. Pri severnej fasáde je umiestnené technické zázemie, kúpeľňa a kuchyňa. Na druhom nadzemnom podlaží sú cez galériu prístupné dve izby a WC.

StribrnaSkalice_Víkendový dom pri rieke (2)

Konštrukcia a materiály

Na pôvodnú kamennú vymurovku bola vyhotovená železobetónová doska, ktorá súčasne podopiera vykonzolované časti. Horná stavba je riešená ako stĺpiková drevostavba (two by four) vyhotovená v difúzne otvorenej skladbe. Fasáda je pokrytá zvislými smrekovcovými palubovkami, vykonzolované časti a strechu pokrýva plechová falcovaná krytina.

Interiér

V interiéri uprednostnil architekt v súlade s prianím klienta materiály a prvky nenáročné na logistiku. Okrem niekoľkých výnimiek (napríklad centrálny kozub) je celý dom zariadený nábytkom od domácich českých firiem, alebo vyrobený miestnym stolárom na mieru.

StribrnaSkalice_Víkendový dom pri rieke (7) StribrnaSkalice_Víkendový dom pri rieke (6)

Trvanie výstavby

Celá vrchná stavba vrátane dodávky väčšiny interiérových prvkov trvala 3,5 mesiaca.

Použité princípy moderného ekologického stavania

  • zodpovedné stavanie (aspekty udržateľného rozvoja)
  • technológia – drevostavba (recyklovateľnosť, spotreba energií, a pod.)
  • rešpekt k okoliu – nulové navýšenie zastavanej plochy (stopa) do existujúceho

   terénu, stavba realizovaná na pôvodnom kamennom sokli

  • optimalizovaná veľkosť stavby (spotreba energií, údržba, a pod.)
  • krátky čas výstavby, minimálne obťažovanie okolia výstavbou
  • interiér – vo väčšine miestni výrobcovia (logistika), žiadne exotické materiály

StribrnaSkalice_Víkendový dom pri rieke (5)

Víkendový dom, ČR

Autor: Prodesi – Pavel Horák

Realizácia: Domesi, s. r. o.

Úžitková plocha: 133 m2

Text: Ľubica Fábri, Fotografie: Lina Németh

Zdroj: www.domesi.sk