zdrave_domy_2015

14.-15.máj 2015
Bratislava-Hrubý Šúr

Podrobné informácie:
http://ozartur.sk/konferencia-2015/

Štvrtok bude prebiehať na FA STU, Nám. Slobody 19, v Bratislave.
Piatok bude v Ekocentre ArTUR, Hrubý Šúr 237.
Piatkové workshopy a semináre:

– Hempcrete/ konope s vápnom (Sparrow)
– Loadbearing straw bale/ nosná slamená konštrukcia (Rowan+Hochel)
– Painting with clay/ dekorácie s hlinou (Gulašova)
– Clay plastering/ omietanie s hlinou (Miškov+Brancik)
– Wood cladding/ odoskovanie stodoly (Lišaník)
– Seminar Design (as) therapy/ Dizajn (ako) terapia (Kotradyová)
– Seminar Optimal house design/ Optimálny návrh domu ((Kierulf)

http://ozartur.sk/wp-content/uploads/2015/04/konferencia2015_program-fin.pdf