Zprava: Luciano Lazzari, Michiel van der Vight, Alena Ohradzanská (MDVRR SR)

Zprava: Luciano Lazzari, Michiel van der Vight, Alena Ohradzanská (MDVRR SR)

(Bratislava, 22. apríl 2015) Vydavateľstvo EUROSTAV pripravilo v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) už 5. ročník EUROSTAV Conference a 2. ročník Konferencie SKGBC s názvom Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Táto medzinárodná odborná konferencia sa konala 22. apríla 2015 v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne a zúčastnilo sa jej vyše 180 architektov, projektantov a ďalších odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry. Tento rok patrili medzi kľúčových spíkrov významní odborníci na udržateľnú architektúru ako napríklad rakúsky architekt Dietmar Eberle, taliansky architekt, aktuálny prezident ACE Luciano Lazzari, Michiel van der Vight z holandskej spoločnosti Except Integrated Sustainability, český architekt Dalibor Borák alebo generálna riaditeľka Bluewaters Environmental Consultants Doris Wirth z Rakúska.

Deň, keď sa konala táto medzinárodná odborná konferencia, bol aj Dňom Zeme. Aj konferencia so svojím zameraním sa pripojila k aktivitám, ktoré poukazujú na krehkosť a zraniteľnosť našej planéty a kladú dôraz na zodpovednejší prístup ľudí k životnému prostrediu. Dobrým signálom, že Slovensko myslí podporu ochrany životného prostredia, znižovanie energetickej náročnosti výstavby aj výroby, znižovanie emisií skleníkových plynov a podporu rozvoja udržateľnej architektúry a výstavby naozaj vážne, bola nielen záštita, ktorú nad týmto podujatím prevzal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini a tiež Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR ale aj účasť Dušana Chreneka, vedúceho zastúpenia EK v Slovenskej republike, ktorý vystúpil aj s úvodným príhovorom.

Rozvoj miest, stratégie a vízie

Prvý, úvodný blok mal názov Stratégie a vízie a predstavili sa v ňom hneď dve výrazné zahraničné osobnosti. Prvou bol taliansky architekt Luciano Lazzari, ktorý je v súčasnosti prezidentom Európskej rady architektov (ACE). V svojom príspevku hovoril o významnej úlohe architekta v dnešnom meniacom sa svete a niekoľkokrát podčiarkol veľkú zodpovednosť profesie architekta a tiež jeho poslanie tvoriť predovšetkým príjemné prostredie pre ľudí. Keďže Európa oproti ostatnému svetu je svojská, potrebuje aj vlastné právne predpisy zamerané na ochranu úspory energií. Na príkladoch regenerácie a recyklácie prezentoval vlastné postrehy a skúsenosti nielen pre architektov, ale aj pre všetkých účastníkov stavebného procesu. Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislava, predstavila svoj pohľad na problémy, ktoré musí Bratislava riešiť v súčasnosti. Upozornila na stále pretrvávajúci problém zahusťovania hlavného mesta, čo sa týka verejných aj poloverejných priestorov, na zmenu klímy, ktorá sa už presúva z tropických krajín aj na Slovensko. Tiež zdôraznila, že bude presadzovať ochranu a rozširovanie zelene v meste a najmä okolo domov, lebo vytvára určitú mikroflóru, ktorá chráni dom pred prehrievaním.

Zľava: Dietmar Eberle, Dalibor Borák, Robert Špaček (FA STU)

Zľava: Dietmar Eberle, Dalibor Borák, Robert Špaček (FA STU)

O tom, aké ciele si treba stanoviť pre vytvorenie skutočnej udržateľnej architektúry hovoril vo svojom príspevku Michiel van der Vight – významná holandská osobnosť zaoberajúca sa mestskými energetickými víziami a udržateľným rozvojom miest. Keďže je v súčasnosti členom predstavenstva a vedúcim spoluúčastníkom v spoločnosti Except Integrated Sustainability, prezentoval svoju vlastnú víziu systémového a celkového rozvoja, ktorý umožňuje vysokú úroveň ambícií a silné zapojenie účastníkov do konkrétneho projektu s cieľom vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom by ľudia boli spokojní a šťastní.

Budúcnosť minulosti

V druhom – architektonickom – bloku konferencie, ako prvý vystúpil s prezentáciou známy český architekt Dalibor Borák – spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti Dobrý dům, s. r. o., ktorá projektuje a stavia predovšetkým pasívne a udržateľné domy. Na príklade vlastného zrealizovaného projektu – v súčasnosti najväčšej verejnej pasívnej budovy postavenej podľa zásad navrhovania udržateľných budov v Českej republike – Základnej umeleckej školy Karla Malicha v Holiciach odprezentoval nielen architektúru a technologické riešenia projektu, ale aj certifikačný nástroj CESBA – Common European Sustainable Building Assessment, ktorý je určený predovšetkým pre prípravu a hodnotenie budov stavaných z verejných finančných zdrojov.

Architektonickou hviezdou prvej veľkosti je určite rakúsky architekt Dietmar Eberle – výrazná osobnosť architektúry a spoluzakladateľ kancelárie Baumschlager & Eberle, autor známych príkladov udržateľnej architektúry a výstavby, ktorý vystúpil na konferencii s prednáškou na tému Budúcnosť minulosti. Účastníkom konferencie predstavil svoj projekt, administratívnu budovu 2226 v Lustenau, na hraniciach Rakúska a Švajčiarska.

Zľava: Peter Dzurko, Georgi Georgiev, Miroslav Marko, Doris Wirth, Dušan Petráš (SvF STU), Darina Lalíková (Vydavateľstvo EUROSTAV)

Zľava: Peter Dzurko, Georgi Georgiev, Miroslav Marko, Doris Wirth, Dušan Petráš (SvF STU), Darina Lalíková (Vydavateľstvo EUROSTAV)

Eberle vo svojom brilantnom vystúpení poukázal na mnohé paradoxy, ktoré treba v navrhovaní a realizácii udržateľnej architektúry riešiť a vyznal sa zo svojich takmer 50-ročných skúseností  architekta. Jeho ideálom do budúcnosti je udržateľná architektúra bez kompromisov a svoju predstavu budúcnosti architektúry prezentoval na príklade dizajnovo čistého dreveného stola, vytvoreného bez jediného klinca, skrutky či lepidla. Stôl bol  skonštruovaný len na základe využitia daností a vlastností dreva ako konštrukčného materiálu….A taká by mala byť podľa Eberleho aj architektúra budúcnosti.

Technológické inovácie

Tretí technologický blok konferencie mal ponúknuť pohľad na inovácie pre výstavbu udržateľnej architektúry. Technické a technologické inovácie pre udržateľnú architektúru z Rakúska predstavila  Doris Wirth, z Nemecka zase Georgi Georgiev zo spoločnosti Fraunhofer Institute a Peter Dzurko zo Slovenska, ktorý predstavil technologické inovatívne riešenia v moderných budovách, ktoré majú prinášať nielen komfort a pohodlie, ale aj energetické úspory. Využitie konkrétnych technologických inovácií pri výstavbe na Slovensku odprezentoval architekt Miroslav Marko na príklade Zeleného átria v Trnave. Ide o prvý pasívny bytový dom na Slovensku a prvú budovu s ambíciou získať certifikát LEED Platinum, ktorá je v súčasnosti tesne pred kolaudáciou a kde boli použité zaujímavé technologické novinky nielen čo sa týka energetickej efektívnosti a udržateľnosti ale aj novinky , ktoré zabezpečia zvukový a svetelný komfort.

Foto: Blanka Golejová