Domvuzine-uvodnefoto-13_UPR

V druhom ročníku súťaže česko-slovenskej súťaže energeticky efektívnych stavieb Building Efficiency Awards – BEFFA 2014 – získal drevodom, ktorý vytvorili architekti z pražského ateliéru SAEM na extrémne úzkom pozemku s použitím modernej panelovej technológie, razom dve ocenenia. Stavba zvíťazila v kategórii Rodinné domy a súčasne sa stal druhou najlepšou realizáciou v kategórii Drevostavby. Nekonformný dom zaujal pozornosť medzinárodnej odbornej poroty viacerými inovatívnymi riešeniami, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia aj potenciálnym stavebníkom pre ich budúce stavby na báze dreva.

 

Pozemok, lokalita, koncept

Dom v úžine – ako svoje dielo výstižne nazvali autori – stojí na dlhom a extrémne úzkom pozemku, ktorý meria na najužšom mieste len 4,0 m. Pozemok bol vlastne zvyškovou parcelou, ktorú stavebný úrad označil podľa platných VTP za nezastavateľnú. Architekti ukázali, že pozemok možno nielen zastavať, ale vytvoriť tu aj moderné bývanie v duchu dneška. Stavbu skoncipovali tak, aby sa čelnou uličnou fasádou so vstupom do domu začlenila do existujúcej zástavby starších objektov. Zadnou presklenou fasádou sa dom otvára na juh do záhrady s výhľadom a prepojením na krajinu. Dlhé bočné steny ohraničujúce stavbu voči susedných objektom sprava a zľava kopírujú terén a reflektujú skaly Prokopského údolia. Dom s jednotlivými funkčnými zónami vypĺňa priestor medzi týmito ohraničeniami. Protismerným sklonom pultových striech dvoch základných hmôt stavby, na rozhraní ktorých je vytvorené malé átrium, pripomína kompozícia ležiace presýpacie hodiny. Analógia, ktorú možno názorne vidieť na vizualizácii a schéme stavby, je podľa slov architektov viac než len tvaroslovnou hrou. Má celkom pragmatické funkčné opodstatnenie pri vyriešení presvetlenia, vetrania a zásobovania domu teplom, aj hlbší symbolický význam – definuje dom ako prechod medzi dvomi rozdielnymi „svetmi“ verejného priestoru ulice a súkromného priestoru záhrady s nadväznosťou na prírodné danosti okolitej krajiny.

Domvuzine-kuchyna-SAEM_CZ-(22) butovice-5

 „Efektívna a udržateľná stavba? Stavba v súlade s prírodou? O čom vypovedajú tieto vety? Dom v úžine využíva „nezastavateľný“ pozemok, prírodné zdroje, prírodné zákony. Želali sme si ním ukázať smer – ako pristupovať ku krajine, k miestu, k životu,“ vysvetľujú filozofiu riešenia domu autori z ateliéru SAEM.

 Riešenie v súlade s okolím a prírodou

Koncept domu vychádza z tradičnej radovej zástavby. Dom vypĺňa celú šírku prieluky, pričom architekti dbali na zachovanie mierky moderného objektu s ohľadom na priľahlé staršie stavby. Prepojenie ulice so záhradou je riešené cez prejazd, presnejšie cez priechod. Južná časť pozemku so súkromnou zeleňou je úplne odclonená od ruchu veľkomesta – otvára sa do vnútrobloku záhrad, ku kostolu svätého Vavrinca. Vonkajší výraz dávajú domu obvodové steny, ktoré zrkadlia lámané tvary parcely a premietajú ich do tretieho rozmeru. Slúžia aj na ochranu stavby pred západnými vetrami a pred náročnou prevádzkou na susednom pozemku školy. Na výstavbu domu boli použité lokálne a obnoviteľné materiály s minimálnou uhlíkovou stopou v priebehu životného cyklu ako napríklad nosné drevené panely a drevené okná českej výroby, drevovláknitá izolácia, fasáda z palubových dosiek európskeho pôvodu a pod.

10-01

Charakteristickým znakom domu sú aj veľké sklenené plochy. Nie sú samoúčelné – majú úlohu zachytávať a privádzať svetlo do domu v maximálne možnej miere. V dome nie je použitá rekuperačná technika, čo je v rozpore so štandardami nízkoenergetických domov, no podľa architektov v súlade s „otvoreným“ a zdravým bývaním. Hoci sa dom vymyká učebnicovým príkladom, ide o mimoriadne úspornú budovu. Masívne steny chránia vonkajšie priestory pred poveternostnými vplyvmi a horúcimi dňami, zároveň ako súčasť interiéru tvoria pľúca domu.

11-04

Vnútorný priestor predstavuje v kontraste k zovňajšku celkom iný svojský svet, plný atmosféry a momentov prekvapení. Odlesky slnka dopadajú do miest v dome, kde by ste ich neočakávali. Vo dvorčeku rastie a udržuje vlahu druhohorný strom Ginkgo Biloba. Reguluje vnútornú teplotu bez nutnosti inštalácie náročných a nákladných zariadení. Otvorená dispozícia umožňuje prevetrávanie stavby v nadväznosti na ročné obdobie a orientáciu.

 butovice-12-ret dom-v-uzine-interier-SAEM_CZ-(8) 6-butovice-19 7-butovice-13

Panelový konštrukčný systém NOVATOP

Konštrukčne difúzne otvorená drevostavba je postavená z pohľadových masívnych drevených panelov NOVATOP rôznych typov. Ako dokumentujú snímky z vnútra domu, využitie systému NOVATOP vnáša do priestorov obydlia svojskú, mimoriadne pôsobivú atmosféru. Pohľadová drevená štruktúra stien a stropov doslova vyžaruje hrejivosť a pohodlie. Vytvára jedinečne jemnú dekoratívnu, no zároveň nenútenú „scénu“, na pozadí ktorej sa môže odohrávať každodenný život obyvateľov. V opticky i na dotyk vľúdnom prostredí interiéru sa o potrebnú dávku sviežosti starajú prvky s výraznou farebnosťou a premenlivá hra svetla.

Energetický koncept

Napriek absencii rekuperácie dosahuje dom energetickú náročnosť budovy kategórie A. Ako však tvrdia architekti stavby, nejde o nízkoenergetický štandard: „Nemali sme ambície vytvoriť lepšie parametre. Nechceli sme dom „nakaziť“ a čistý vzduch privádzaný do domu „znečistiť“ v potrubí. Domnievame sa, že „výpočtové“ energetické úspory sú často v rozpore s „ideálnym životným prostredím“ a Dom v úžine môže poslúžiť ako exemplárny príklad.“ Ako sa teda dom vytápa a vetrá? Odsávanie vzduchu zabezpečujú hybridné ventilátory poháňané vetrom, cez prívody vetracej štrbiny vo väzbe na fasády a ročné obdobie. Teplo sa získava tepelným čerpadlom zem – voda. Ako záložný zdroj tepla a na vytvorenie nálady slúži kozub na drevo.

9-schematka2

„Zelený“ dom v zeleni

Dom má priamu väzbu a prepojenosť s prírodou. Je opatrený zelenou strechou, strom „v dome“ sa stáva členom rodiny. Rastliny sa využívajú na zabezpečenie optimálnej klímy, reguláciu teploty a vlhkosti, akumuláciu a filtráciu zrážkovej vody. Tá sa z retenčnej nádrže vracia späť na použitie. „Dom v úžine si váži vodné zdroje a zadržiava vodu v krajine. Usiluje o sebestačnosť, otvorenosť do ulice podporuje jeho bezpečnosť,“ dodávajú architekti.

8-schematka

Drevodom v Jinoniciach si zaslúži prívlastok „zelený“ vo viacerých ohľadoch už teraz. Ďalší rozmer slova „zelený“ nadobudne udržateľne koncipovaná stavba, snúbiaca sa so svojráznym geniom loci, čo nevidieť – keď betónové steny zovierajúce dom obrastú popínavé rastliny. Naplní sa tak vízia tvorcov, aby sa stavba postupom času takmer úplne stratila v náručí Prokopského údolia. Vyťažiť z krajne nepriaznivých daností pozemku výslednú kvalitu bývania, akú svojim obyvateľom poskytuje dom v úžine, je umením potvrdzujúcim nezastupiteľnú rolu zdatných profesionálov – architektov a projektantov, pri tvorbe nevšedných dobrých domov.

Technické a materiálové riešenie v kocke:

Základová ŽB doska a pozdĺžne boky úžiny. Betónové steny do doskového debnenia v rôznych hrúbkach, použitie plastifikačných betónov na dosiahnutie dokonalých otlačkov štruktúry dreva.

Steny domu vrátane priečok – NOVATOP SOLID v prevažnej miere v hr. 84 mm, doplnkovo 62 mm, všetko v pohľadovej kvalite, vrátane frézovania a rúrkovania na inštalácie. Založenie domu na betónovej doske cez dubové laty. Tepelná izolácia stien Steico, difúzne otvorená skladba, smrekovcová fasáda. Smerom k betónovým stenám vetraná vzduchová medzera.

2-butovice-3

Strop – NOVATOP ELEMENT hr. 240 mm v pohľadovej kvalite. V mieste uloženia na priebežné steny použité skryté oceľové valcované L-profily, rúrkovanie na inštalácie. Strecha – NOVATOP ELEMENT hr. 240 mm, bez izolácie, rúrkovanie na inštalácie. Izolácia nad doskou PIR, zelená strecha (fólia, akumulačné a filtračné vrstvy, vegetačné súvrstvie zo statických dôvodov maximálne 80 mm).

Vstavaný nábytok – NOVATOP SOLID, vnútorné dvere – NOVATOP SOLID hr. 42 mm, osadené do rámových zárubní z EURO hranolov. Podlahy na prízemí keramická dlažba, na poschodí kaučuková podlahovina NORA UNI, v kúpeľniach použitá aj na stenách.

Vykurovanie: tepelné čerpadlo zem – voda (IVT) – podlahové kúrenie, VZT: hybridné ventilátory

5-butovice-10

4-butovice-6B

Dom v úžine, Praha-Jinonice

Architekti: ATELIER SAEM – Michal Procházka, Lukáš Bezecný, Pavel Cihelka, Jiří Deyl

Konštrukčný systém: NOVATOP

Dizajn skla: Anna Chmelová

Text: Ing. arch. Ľubica Fábri, Foto: Filip Šlapal, archív SAEM

www.saem.cz, www.novatop-system.cz