likos-noe-realizované-10.5.2015-IMG_0122

Realizáciu vývojového centra firmy LIKO-S s názvom LIKOS-NOE odštartovali  v polovici apríla tohto roku v Slavkove pri Brne. Projekt, ktorý možno doslova označiť za svetový unikát, je koncipovaný ako drevostavba s využitím konštrukčného systému z krížom lepených masívnych drevených panelov CLT (tu konkrétne NOVATOP). Autorom vizionárskeho diela je renomovaný brniansky architekt Zdeněk Fránek, ktorého meno sa spája s viacerými výnimočnými realizáciami. Celý projekt bol ukončený v rekordne krátkom čase – do 10. 5. 2015, priebeh stavby bolo možné sledovať na www.zivestavby2020.cz

Podľa slov Lukáša Kovaříka, technického riaditeľa divízie ENERGY spoločnosti LIKO-S, a. s., bude celá stavba v úplnom súlade s prírodou. Cieľom projektu je vytvoriť priemyselný objekt s nulovými nárokmi, čistením odpadových vôd a zaviesť celkom nový pojem prírodná tepelná stabilizácia. Toto  označenie znamená, že objekt bude pracovať jedine s energiami získanými s prírodných zdrojov, či už zo slnečného žiarenia alebo z chladu z podzemia. Zaobíde sa však bez špeciálnych strojových zariadení. Budova bude samostatne pracovať s vodou vďaka špeciálnej koreňovej čističke a dočisťovaním pomocou zelenej fasády z mokraďných rastlín. Neoddeliteľnou súčasťou bude aj retenčné jazero na zásobovanie celého areálu vodou. Obvodový plášť budovy má prirodzene stabilizovať zelená fasáda, ktorá poskytne aj miesto na pestovanie dýň, paradajok a pod.

04-likos-noe-vizualizácia-LR 1.pdf

Živá stavba vývojového centra firmy LIKO-S bude je unikátna podľa slov tvorcov v tom, že na jednom mieste vráti prírode to, čo jej vezme; bude priemyselným objektom s nulovými nárokmi na energie na tepelnú stabilizáciu a vráti ľuďom počas pracovnej doby prírodu na dosah.

V čom bude živá stavba vývojového centra firmy LIKO-S unikátna?

Dokáže na jednom mieste vrátiť prírode to, čo jej bolo vzaté výstavbou; je vytvorená ako priemyselný objekt s nulovými nárokmi na energie na tepelnú stabilizáciu a umožní ľuďom mať v pracovnej dobe prírodu na dosah.

likos-noe-výstavba-MG_6582-LR likos-noe-výstavba-MG_6731-LR

Autori projektu to dosiahnu nasledovnými riešeniami:

dokonalé zateplenie objektu difúzne otvorenou izoláciou; spracovanie odpadovej vody z objektu hneď na mieste prostredníctvom biologickej koreňovej čističky; zelené zatrávnené fasády a fasáda s mokraďou sú vyživované látkami z koreňovej čističky. Vyčistená voda a dažďové vody sa zachytávajú hneď pri budove do retenčnej nádrže, ktorá spolu so živou fasádou tvorí celoročne v okolí haly priaznivú mikroklímu pre život rastlín, živočíchov a ľudí. Prirodzenú tepelnú stabilizáciu objektu vytvára kombinovaný efekt koreňovej čističky, zelených fasád, okolitých stromov a rastlín, retenčného biotopu a zemných kolektorov, ktoré privádzajú do objektu v zime predhriaty a v lete zo zeme vychladení čerstvý vzduch. Príroda vstupuje do budovy vybranými materiálmi v interiéri, stromami a rastlinami v budove.

1.pdf 1.pdf

Realizácia: LIKO-S, a. s., 2015

Text: Ing. arch. Ľubica Fábri, foto: archív NOVATOP

Zdroj: http://www.novatop-system.cz/