voda_v_meste

Hlavné mesto Bratislava a Nadácia Ekopolis, ako člen združenia Environmental Partnership Association, pripravuje 3. – 4. 11. 2015 medzinárodné stretnutie o problémoch a riešeniach nakladania s dažďovou vodou v mestách. Tie sú jedným z opatrení na adaptáciu mestského prostredia na negatívne dôsledky zmeny klímy.

3. 11. – 4. 11. 2015

Zrkadlová sieň – Primaciálny palác, Bratislava

 

Prezentácie o stratégiách, prístupoch a úspešných opatreniach na efektívne hospodárenie s vodou v mestách, v súvislosti s adaptáciou na negatívne dôsledky zmeny klímy. Praktické informácie o retencii a detencii dažďových vôd, riešeniach pre parkoviská aj spevnené plochy.
Zameranie (kľúčové slová): smernica o vode resp. stratégia na ochranu vodných zdrojov EÚ, klimatické zmeny a voda, zadržiavanie vody v krajine a dôsledky/následky dnešnej praxe + praktické informácie a ukážky o zadržiavaní vody – osobitne by sme sa chceli zamerať na retenčné opatrenia na dažďové vody a riešenia dažďovej vody z parkovísk.
Cieľová skupina: ľudia, ktorí rozhodujú o využití mestskej krajiny, teda úradníci samospráv, poslankyne a poslanci, členovia odborných komisií, odborníci v oblasti urbanizmu, architektúry, ochrany prírody a vôd, aktívni ľudia z praxe, študenti.

 

PROGRAM:

 

3. november 2015
8:30 – 9:00 registrácia účastníkov
9:00 – 13:00 I. blok – prezentácie na témy: adaptácia, voda, strategické nástroje
14:0 – 16:00  II. blok – exkurzia na problémové miesta a miesta opatrení na adaptáciu (Bratislava)

 

4. november 2015
8:30 – 9:00 registrácia účastníkov
9:00 – 13:00 III. blok – prezentácie na témy: konkrétne opatrenia na zadržiavanie vody (nádrže), zasakovanie v mestách, problémy a riešenia parkovacích plôch v súvislosti s vodou

 

Seminár je bezplatný, je však potrebné prihlásenie sa vopred, a to najneskôr do 29.10.2015 zaslaním e-mailu na adresu scepkova@ekopolis.sk (prihlášku nájdete TU) alebo vyplnením elektronickej prihlášky tu.

POZVÁNKA (kliknite na pozvánku v pdf formáte)